Print this page Generate PDF

Вијести

Стр. 1 од 25  > >>
29. 05. 2017.

Ранг листа за давање станова у закуп по основу права на социјално становање

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
На основу члана 14 и 22 Одлуке о рјешавању стамбених потреба по основу права на социјално становање ("Сл. лист ЦГ" - општински прописи број 36/15), Записника о отварању приспјелих пријава, број 032-560/17-05-95/306/1 од 20.04.2017. године и Записника о вредновању и бодовању, број: 032-560/17-05-391/1 од 24.05.2017. године, Комисија за рјешавање стамбених потреба по основу права на социјално становање утврђује:
 
РАНГ ЛИСТУ
за давање станова у закуп по основу права на социјално становање по Јавном позиву број 032-560/17-05-95 од 17.02.2017. године
 

Ранг листу можете видјети овдје.
 

17. 05. 2017.

ХIX Редовна сједница СО Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

Поштовани грађани!

 

ХIX Редовна сједница СО Плужине ће се одржати у понедељак, 29.05.2017. године са почетком у 10 часова.

Дневни ред Скупштине можете погледати овдје

11. 05. 2017.

Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу објекта мХЕ “Врбница”

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

О б а в ј е ш т е њ е

 

Сходно члану 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист РЦГ”, број 80/05 и “Службени лист ЦГ”, број 40/10, 73/10, 40/11 И 27/13) предузеће “ МХЕ Врбница” д.о.о. из Подгорице, ул. 8 Марта бр. 74, поднијело је захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу објекта мХЕ “Врбница”.


Увид у документацију може се извршити у Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине и у Агенцији за заштиту животне средине, ул. IV Пролетерске 19, II спрат, канцеларија број 2016, од 9 до 12 часова.


Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Агенције за заштиту животне средине је до 30.05.2017. године.


Јавна расправа о предметном Елаборату одржаће се у Дому културе у Плужинама, дана 30.05.2017 године у 11 часова.

25. 04. 2017.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата за избор једног представника НВО у Комисији за расподјелу средстава

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
На основу члана 6. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама ("Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 7/14), Предсједник општине Плужине упућује:
 
Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата за избор једног представника невладиних организација у Комисији за расподјелу средстава невладиним организацијама општине Плужине.
 
Јавни позив можете видјети у прилогу.
 
Прилог:
 

Стр. 1 од 25  > >>