Print this page Generate PDF

Туризам

Подручје општине Плужине је са бројним природним вриједностима-геоморфолошким, хидролошким, биолошким, пејзажним и културно-историјским наслеђем веома атрактивно за развој туризма. Посебне природне вриједности су природна језера: Трновачко, Стабањска језера, Шкрчка језера, Сушичко језеро са кањоном ријеке Сушице, планине: Дурмитор, Волујак, Биоч, Маглић, Војник, Леденица, Пивска планина,затим ријеке: Тара, Комарница, Пива, Врбница и ХЕ Пиба са браном високом 220м. У близини Трновачког језера је позната прашума Перућица. Општини Плужине припада 14% територије Националног парка Дурмитор. Ријеке са кањонима, Тра, Комарница, Врбница и непотопљени дио кањона ријеке Пиве су права природна и туристичка атракција, док је Пивско језеро огроман, недовољно искоришћен водни и туристички потенцијал. Језера и ријеке су богате рибом и погодне за развој риболовног туризма.
 
 

Последњих година, кроз организацију мањих туристичких бизниса развија се и туристичка понуда, и по обиму и по квалитету. У Плужинама постоји један хотел, који располаже са 40 лежаја.Власник предузећа након стечаја је "Будванска Ривијера" АД. У еко и туристичким насељима и туристичким домаћинствима има око 300 лежаја, а у камповима око 200 лежаја. У структури туристичке понуде посебно мјесто заузимају: рафтинг ријеком Таром, бициклизам, планинарење, крстарење језером, боравак у етно и еко селима, посјета манастирима...