Print this page Generate PDF

Јавне расправе

Јавна расправа о Елаборату о процјени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније

Јавна расправа о потреби процјене утицаја на животну средину Репетиторске станице "Мратиње"

Јавна расправа о потреби утицаја на животну средину Базне станице мобилне телефоније НК34 Мратиње, Плужине

Јавна расправа о Нацрту локалног плана за унапређење социјалне инклузије/развој локалних социјалних сервиса у општини Плужине

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о плану Буџета општине Плужине за 2014. годину

Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за борбу против корупције у општини Плужине(2014-2016)

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о проглашењу Регионалног парка "Пива"

 

Јавне расправе у 2015. години

 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о плану буџета општине Плужине за 2016. годину
 
 
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о порезу на непокретности
 
 
 
 
Јавне расправе у 2016. години
 
 
 
Јавна расправа о Нацрту плана управљања Регионалним парком "Пива"2016-2021
 
 
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о плану буџета општине Плужине за 2017. годину
 
 
Јавна расправа о Нацрту локалне студије локације за мХЕ на водотоку "Врбница"
 
Извјештај са јавне расправе
 
Јавна расправа о Нацрту локалног плана управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом у општини Плужине за период 2016-2020. године
 
 
 
Јавне рсаправе у 2017. години
 
 
Јавна расправа о елаборату о процјени утицаја на животну средину уређаја за пречишћавање отпадних вода у насељу Плужине