Print this page Generate PDF

Центар за културу

Културне активности у општини Плужине организује Центар за културу чије је сједиште у општинском центру. Објекат Центра за културу има 720м2 грађевинске површине и поливалентног је садржаја. У склопу објекта се налази и биоскопска сала са 200 сједишта, библиотека са око 100 корисника која располаже књижним фондом cca 10.000 књига, ТВ салон и бифе.