Print this page Generate PDF

Списак МЗ и контакти

1. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРСА

Предсједник: Стеван Богадановић, село Трса
тел: +382 67 81 93 97
 
2. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРКВИЧКО ПОЉЕ

Предсједник: Радосав Пантовић, село Црквичко Поље
тел: +382 69 15 77 43
 
3. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАБНА
 
Предсједник: Млађен Голубовић, село Орах
тел: +382 69 15 77 90
 
4. МЈЕСНА ЗАЈДЕНИЦА ДУБЉЕВИЋИ
 
Предсједник: Томаш Делић, село Сељковац
тел: +382 69 48 10 68
 
5. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРЕЗНА
 
Предсједник: Вукоман Благојевић, село Буковац
тел: +382 69 59 22 92
 
6. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛУЖИНЕ
 
Предсједник: Млађен Ћаласан, Плужине
тел: +382 69 50 30 83