Print this page Generate PDF

Слободан приступ информацијама

Поштовани посјетиоци,

Приступ информацијама у посједу органа власти заснива се на начелима слободног приступа информацијама, транспарентности рада органа власти, права јавности да зна, равноправности и једнакости и остварује се на нивоу стандарда који су садржани у потврђеним међународним уговорима о људским правима и слободама и опште прихваћеним правилима међународног права. 
 
Свако домаће и страно физичко и правно лице има право на приступ информацијама без обавезе да наводи разлоге и објашњава интерес тражења информација."
 
( Чл.2 и чл.3, Закона о слободном приступу информацијама,  („Сл. лист ЦГ“, бр.44/2012 и 30/2017))
 

ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА 

Водичи за приступ информацијама

Образац за Захтјев за слободан приступ информацијама

Списак локалних функционера општине Плужине

Списак службеника и намјештеника општине Плужине

Јавне набавке Општине 

 

Овлашћена лица за поступање по захтјевима за слободним приступом информацијама:

 

Мирјана Аџић, самостална савјетница III за нормативно-правне и управно-правне послове

Секретарајат за општу управу и друштвене дјелатности

е-маил: opstauprava@pluzine.me

 

Соња Цицмил, самостална савјетница II за нормативно-правне и управно-правне послове 

Секретаријат за економију, финансије и локалне јавне приходе

е-маил: finansije@pluzine.me