Print this page Generate PDF

Слободан приступ информацијама

Поштовани посјетиоци,

Приступ информацијама у посједу органа власти заснива се на начелима слободног приступа информацијама, транспарентности рада органа власти, права јавности да зна,транспарентности и једнакости и остварује се на нивоу стандарда који су садржани у потврђеним међународним уговорима о лјудским правима и слободама и опште прихваћеним правилима међународног права 

Свако домаће и страно физичко и правно лице има право на приступ информацијама без обавезе да наводи разлоге и објашњава интерес тражења информација."

( Чл.2 и чл.3, Закона о слободном приступу информацијама,  („Сл. лист ЦГ“,44/2012 од 09.08.2012)

Закон о слободном приступу информацијама

Водич за приступ информацијама

Овлашћена лица за поступање по захтјевима за слободним приступом информацијама

Секретаријати локалне управе

Олгица Гломазић

Секретар секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе

040 271 111

 

Петар Митрић

Секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

040 271 111