Print this page Generate PDF

ЈСКП Плужине

АНАЛИТИЧКЕ КАРТИЦЕ

 

12.07.2016 - 22.07.2016. године

Аналитичке картице - правна лица

Аналитичке картице - физичка лица

 

ИЗВОДИ

12.07.2016 - 24.07.2016. године

Изводи

 

ПУТНИ НАЛОЗИ

 

29.08.2016 - 04.09.2016. године

ПЖ ЦГ 004

05.09.2016 - 11.09.2016. године

ПЖ ЦГ 004

12.09.2016 - 18.09.2016. године

ПЖ ЦГ 004

19.09.2016 - 25.09.2016. године

ПЖ ЦГ 013

26.09.2016 - 02.10.2016. године

ПЖ ЦГ 004

03.10.2016 - 09.10.2016. године

ПЖ ЦГ 013