Print this page Generate PDF

Саобраћај

Друмски саобраћај је основни саобраћај у Општини, али се и повезаност општине Плужине са другим подручјима ослања на друмски саобраћај. Кроз Општину пролази магистрални пут М-18 (Е762) који води од Тиране, преко Подгорице и Никшића за Сарајево и даље ка Хрватској, Словенији и Аустрији, који заједно са регионалним путем Р-14 Вирак (Жабљак)-Трса- Плужине чини мрежу државних путева. Од Шћепан Поља, граничног прелаза између Црне Горе и Босне и Херцеговине, Плужине су удаљене 28 км, а од Никшића 54 км.

Локални путеви повезују насељена мјеста на подручју Општине. Укупна дужина локалних и некатегорисаних путева је 390 км, од чега је преко 200 км асфалтирано.