Print this page Generate PDF

Радно вријеме

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе („Сл.лист ЦГ-општински прописи“, 17/11 и 29/11)

  1. Распоред радног времена

Члан 32

Радни дани су: понедјељак, уторак, сриједа, четвртак и петак.

Распоред радног времена у органу на пословима који се врше непрекидно или у смјенама утврђује предсједник Општине.

Непрекидан рад или рад у смјенама може се обављати у вршењу послова инспекцијског надзора у области изградње, одржавања и коришћења, заштите локалних путева и превоза путника у градском и приградском линијском и слободном саобраћају, паркирања, заштита од буке и сл.

Радно вријеме за рад са странкама организује  се на начин да одговара потребама грађана.

Секретаријат локалне управе на огласној табли обавјештава јавност о радном времену органа, односно о радном времену за рад са странкама

Предсједник Општине прима странке сриједом и петком од 10.00-12.00 h

Матична служба: Рад са странкама од 08.00-14.00 h