Print this page Generate PDF

Привреда

У општини Плужине послују привредна предузећа: Хидроелектрана "Пива", Фабрика електрода Плужине, Управа за шуме, Предузеће за примарну прераду дрвета "Брезна"доо, Угоститељско-туристичко предузеће "Пива", АД "Бајо Пивљанин"-пољопривреда и приватна предузећа. Сједиште свих приврених предузећа као и њихова дјелатност је у општини Плужине, осим Управе за шуме и Хидроелектране, чије је сједиште у Пљевљима и Никшићу.
 
     
           Хидроелектрана "Пива" је најзначајнији привредни субјект у Општини и у електроенергетском систему Црне Горе. Изградњом, тј. подизањем бране високе 220м настало је Пивско језеро дуго 42 км, запремине 824,5 милиона кубних метара воде, површине 15,3км којим је потопљено и старо насеље Плужине. ХЕ "Пива" запошљава cca 170. ХЕ "Пива" је акумулациона-вршна електрана чија се валоризација реализује вишегодишњим уговором између Електропривреде Црне Горе и Електропривреде Србије. По садашњем уговору између ЕПЦГ и ЕПС -по основу производње електричне енергије у ХЕ "Пива", за потребе електоенергетског система Србије, ЕПЦГ од ЕПС-а за сваки испоручени kWh добија 1,413 kWh.
                 Фабрика електрода је, поред Хидроелектране, један од водећих привредних субјеката. Налази се у селу Горанску, 7 км од Плужина. након распада СФРЈ фабрика је остала без тржишта. Рјешавањем проблема трнутно се бави Влада Црне Горе, с обзиром да је Фабрику електрода уврстила у свој програм реструктуирања привредних субјеката. Фабрика електрода тренутно има 120 запослених.

Постојећа структура предузећа у Плужинама указује на велики удио микро предузећа, која чине 71% предузећа у Општини.

 Табела: Структура предузећа према броју запослених

 

Број предузећа

Предузетници

1

Mикро предузећа (1-9 запослених)

22

Mала предузећа (10-49 запослених)

6

Средња предузећа (50-250 запослених)

2

Укупно:

31