Print this page Generate PDF

Парк природе "Пива"

ИЗВОДИ

20.01.2018. - 28.01.2018. године 

За наведени извјештајни период није било извода, јер се запослени у Парку природе "Пива" доо налазе на колективном годишњем одмору.

29.01.2018. - 04.02.2018. године

Образложење о немогућности издавања аналитичких картица и ИЗВОДИ

05.02.2018. - 11.02.208. године

Изводи

12.02.2018. године - 18.02.2018. године

Изводи

 

ПУТНИ НАЛОЗИ

20.01.2018. - 28.01.2018 године

За наведени извјештајни период нису издавани путни налози за службена возила, јер су се запослени у Парку природе "Пива" налазили на колективном годишњем одмору.

29.01.2018.године - 04.02.2018. године /

05.02.2018.године - 11.02.2018. године

12.02.2018. године -18.02.2018. године