Print this page Generate PDF

Одлуке у 2016. години

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности

Одлука о припреми за асфалт и асфалтирање дионице пута Бориковача-Брштановица у дужини од 2 км

Одлука о одређивању вриједности бода за обрачун накнаде за постављање привремених објеката на територији општине Плужине за 2016. годину

Одлука о ослобађању од обавезе плаћања пореза на непокретности за 2016. годину

Програм уређења простора општине Плужине за 2016. годину

Одлука о измјени и допуни Одлуке о стипендирању студената

Одлука о сагласности на Одлуку о висини и начину плаћања накнада за коришћење добара регионалног парка "Пива"

Одлука о давању сагласности на Одлуку о избору директора ЈУ Центар за културу Плужине

Одлука о сагласности на Одлуку о измјенама Одлуке о висини и начину плаћања накнада за коришћење добара регионалног парка "Пива"

Одлука о постављању рампе и контролног пункта за улазак у сплавиште Брштановица

Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Плужине за 2015. годину

Одлука о зарадама и другим примањима локалних функционера и лица које именује Скупштина у општини Плужине

Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника општине Плужине

Одлука о давању сагласности на измјене и допуне статута ДОО "Регионални парк Пива"

Одлука о плану буџета општине Плужине за 2017. годину

Одлука о давању сагласности на план управљања парком природе "Пива" за 2017. годину

Одлука о избору директора парка природе "Пива"

Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Д.О.О. "Регионални парк Пива"

Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ Центар за културу Плужине