Print this page Generate PDF

Одлуке у 2015. години

Одлука о ослобађању физичких лица обавезе плаћања пореза на непокретности на сеоском подручју за станове, стамбене и помоћне објекте, пољопривредно и шумско земљиште за 2015. годину

Одлука о успостављању сарадње и братимљењу општине Плужине са општином Ивањица

Одлука о одређивању вриједности бода за обрачун накнаде за постављање привремених објеката на теритроији општине Плужине за 2015. годину

Програм уређења простора општине Плужине за 2015. годину

Одлука о припреми за асфалт и асфалтирање пута кроз село Ковачи

Одлука о проглашењу Регионалног парка "Пива"

Одлука о усвајању Завршног рачуна општине Плужине за 2014. годину

Одлука о називима и границама насеља на територији општине Плужине

      Графички дио статистичких кругова

Oдлука о називима улица у насељу Плужине

Одлука о измјенама и допунама ОИК

Одлука о рјешавању стамбених потреба по основу права на социјално становање