Print this page Generate PDF

Одлуке у 2014.години

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о установљавању и додјељивању награде "Бранко-Бане Благојевић"

Одлука о локалним административним таксама

Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава НВО

Одлука о ослобађању физичких лица обавеза плаћања пореза на непокрености на сеоском подручју за станове и стамбене објекте, поњопривредно и шумско земљиште за 2014. годину

Одлука о именовању предсједника и чланова Одбора за избор и именовања

Одлука о именовању секретара Скупштине општине Плужине

Одлука о избору предсједника Скупштине општине Плужине

Одлука о избору предсједника општине Плужине

Одлука о усвајању Завршног рачуна Буџета општине Плужине за 2013. годину и Ревизорски извјештај за 2013. годину

Одлука о одређивању одборника који присуствују склапању брака

Одлука о именовању ОИК

Одлука о именовању предсједника и чланова Одбора за статут и прописе

Одлука о именовању предсједника и чланова Одбора за финансије, привреду и развој

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о увођењу излетничке таксе

Одлука о припреми за асфалт и асфалтирање дионице пута за селу Стубица у дужини од 1,1км

Програм уређења простора општине Плужине за 2014. годину

Одлука о Плану буџета за 2015. годину

Одлука о именовању чланова Савјета ЈУ Центар за културу Плужине

Одлука о именовању чланова Управног одбора ЈСКП Плужине

Одлука о продужењу рока ФЕП АД за враћање позамице