Print this page Generate PDF

Одлуке у 2012. години

Одлука о Буџету за 201

Одлука о давању сагласности на Одлуку о избору извршног директора ЈСКП Плужине

Одлука о давању позајмнице ФЕП-у

Одлука о додјели новчане помоћи Престоници Цетиње

Одлука о доношењу ПУП-а

Одлука о именовању Пројект менаџера

Одлука о доношењу Стратешког плана развоја до 2017. године

Одлука о финансирању израде модела у гипсу и бронзи за лик Бранка-Бана Благојевића

Одлука о именовању секретара, члана и замјеника ОИК-а

Одлука о изградњи инфраструктурних објеката у 2012.години

Одлука о коришћењу и накнади за коришћење путног земљишта поред општинских и некатегорисаних путева

Одлука о коришћењу и уклањању привремених објеката на територији општине Плужине

Одлука о локацији за привремено складиштење комуналног отпада

Одлука о одређивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње подвожњака, кружне саобраћајнице и колектора за пречишћавање отпадних вода

Одлука о одређивању висине закупнине за земљиште у својини општине Плужине

Одлука о одређивању вриједности бода за обрачун накнаде за постављање привремених објеката на територији општине Плужине за 2012. годину

Одлука о ослобађању пореза на непокретности за станове и стамбене објекте на сеотском подруцју за 2012. годину

Одлука о ребалансу Буџета за 2012. годину

Одлука о рјешавању стамбених потреба запослених у локалној управи и јавним службама

 Одлука о усвајању Завршног рачуна Буџета за 2011. годину

Рјешење о верификацији рјешења број 01-95 од 09.02.2012. године

Препорука Министарству просвјете