Print this page Generate PDF

Одлуке у 2011. години

Одлука о Буџету за 2012. годину

Одлука о давању сагласности на стављање непокретности под хипотеку

Одлука о именовању члана Одбора за привреду, финансије и развој

Одлука о именовању Општинске изборне комисије

Одлука о избору чланова Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

Одлука о избору Етичке комисије

Одлука о кредитном задужењу

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о зарадама службеника и намјештеника општине Плужине

Одлука о суфинансирању стамбено-пословног објекта у Плужинама

Одлука о успостављању прекограничне сарадње

Одлука о верификацији Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о задужењу за куповину основног средства

Одлука о зарадама и другим примањима локалних функционера и секретара СО Плужине

Одлука о имановању члана Одбора за Статут и прописе

Одлука о накнади за рад члановима Етичке комисије

Одлука о накнади члановима Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе