Print this page Generate PDF

Одлуке у 2006. години

Izvjestaj o novcanim tokovima za 2005.pdf - (430 KB

Odluka o budetu optine Pluine za 2007. godinu.pdf - (685 KB)

Odluka o budzetu opstine Pluzine za 2006. godinu.pdf - (4.5 MB)

Odluka o dodjeli nagrade redovnim studentima sa prosjecnom ocjenom 8.00 i vie.pdf - (93 KB)

Odluka o dodjeli stipendija.pdf - (206 KB)

Odluka o imenovanju clanova Savjeta JU Centar za kulturu Pluine.pdf - (21 KB)

Odluka o imenovanju clanova upravnog odbora JU Stambeno-komunalno preduzece Pluzine.pdf - (164 KB)

Odluka o imenovanju Komisije za povracaj i obestecenje.pdf - (237 KB)

Odluka o imenovanju komisije za rjesavanje stambenih potreba lica od interesa za opstinu Pluzine.pdf - (25 KB)

Odluka o imenovanju lanova Savjeta JU Centar za kulturu Pluine.pdf - (41 KB)

Odluka o imenovanju opstinske Izborne komisije.pdf - (131 KB)

Odluka o imenovanju Predsjednika i clanova Odbora za privredu finansije i razvoj.pdf - (18 KB)

Оdluka o izboru Predsjednika Skupstine opstine Pluzine

Odluka o izboru sekretara Skupstine opstine Pluzine.pdf - (135 KB)

Odluka o izbporu predsjednika i clanova Odbora za izbor i imenovanje.pdf - (148 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.pdf - (24 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim novcanim primanjima funkcionera opstine Pluzine.pdf - (177 KB)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama.pdf - (228 KB)

Odluka o naknadama odbornicima SO Pluzine.pdf - (39 KB)

Odluka o namjeni sredstava.pdf - (21 KB)

Odluka o odbornicima koji prisustvuju zakljucenju braka.pdf - (26 KB)

Odluka o oslobadjanju placanja poreza.PDF - (174 KB)

Odluka o poklonu vozila marke puch.pdf - (18 KB)

Odluka o prodaji zemljista.pdf - (157 KB)

Odluka o rebalansu budzeta opstine Pluzine za 2006.pdf - (1.1 MB)

Odluka o rjesavanju stambenih potreba lica od interesa za opstinu Pluzine.pdf - (788 KB)

Odluka o rjesavanju stambenog pitanja Predsjedniku Opstine.pdf - (199 KB)

Odluka o usvajanju zavrsnog racuna budzeta opstine Pluzine za 2005. godinu.pdf - (214 KB)

Odluku o budzetu opstine Pluzine za 2007. godinu.pdf - (22 KB)

Odluku o pomoci redovnim studentima loseg materijalnog stanja.pdf - (197 KB)

Odluku o utvrdjivanju amblema opstine Pluzine.pdf - (23 KB)

Odluku o zaradama i drugim primanjima sluzbenika i namjestenika opstina Pluzine.pdf - (94 KB)