Print this page Generate PDF

Одлуке, правилници и упуства у надлежности предсједника

Одлука о финансирању зарада приправника ВСС у Плужинама у 2013. години 

Одлука о финансирању зарада приправника ВСС у Плужинама у 2014. години

Одлука о расписивању јавног позива-лица са стучним знањем и практичним искуством за вођење дисциплинског поступка у општини Плужине

Правилник о покретању и вођењу дисциплинског поступка

Одлука о једнократној социјалној помоћи на територији општине Плужине

Упуство за рад запосленим у локалној управи општине Плужине

Упуство о припреми скупштинског материјала

Одлука о додјели стипендија у школској 2014/2015

Одлука о организацији и начину рада локалне управе

Упуство о благајничком пословању општине Плужине

Правилник о накнади зараде запосленим за вријеме привремене спријечености за рад

Правилник о блажим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Плужине

Упуство о начињу вођења евиденције потрошње горива за рачун општине Плужине

Правилник о коришћењу путничких аутомобила власништво општине Плужине

Правилник о коришћењу службених телефона општине Плужине

Правилник о додјели јубиларних награда

Одлука о вршењу процјене тржишне вриједности непокретности на територији општине Плужине

Правилник о другим примањима запослених у локалној самоуправи

Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана Центар

Одлука о приступању изради Локалне студије локације мХЕ "Врбница"

Одлука о одбијању предлога Пројекта НВО Удружење ДДК "Пива" из Плужина на Конкурс за расподјелу средстава за пројекте НВО у 2016. години

Одлука о додјели средстава НВО Гусларско друштво "Лазар Сочица" из Плужина за пројекат у 2016. години

Одлука о додјели средстава НВО Удружење резервних војних старјешина из Плужина за пројекат у 2016. години

Одлука о додјели средстава НВО Пчеларско друштво "Пива" из Плужина за пројекат у 2016. години

Одлука о додјели средстава НВО "Горње Црквице" из Плужина за пројекат у 2016. години

Одлука о додјели средстава НВО "Љубитељи скијања" из Плужина за пројекат у 2016. години

Одлука о додјели средстава НВО "Друштво младих еколога" из Никшића за пројекат у 2016. години

Одлука о додјели средстава НВО "Удружење Пивљана у Подгорици" за пројекат у 2016. години

Одлука о додјели стипендија у школској 2016/2017. години

Одлука о организацији и начину рада локалне управе општине Плужине

Правилник о одређивању накнаде трошкова за коришћење сопственог возила у службене сврхе