Print this page Generate PDF

Одлуке

Одлука о мјесним заједницама

Мишљење предсједника Општине о мјесним заједницама

Мишљење Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

Захтјев за давање сагласности на одлуке о оснивању мјесних заједница на територији опшрине Плужине

ТРСА

Одлука о оснивању мјесне заједнице Трса у општини Плужине и

Одлука о давању сагласности о оснивању мјесне заједнице Трса

ЦРКВИЧКО ПОЉЕ

Одлука о оснивању мјесне заједнице Црквико Поље у општини Плужине и

Одлука о давању сагласности о оснивању мјесне заједнице Црквичко Поље

СТАБНА

Одлука о оснивању мјесне заједнице Стабна у општини Плужине и

Одлука о давању сагласности о оснивању мјесне заједнице Стабна

ДУБЉЕВИЋИ

Одлука о оснивању мјесне заједнице Дубљевићи у општини Плужине и

Одлука о давању сагласности о оснивању мјесне заједнице Дубљевићи

БРЕЗНА 

Одлука о оснивању мјесне заједнице Брезна општини Плужине и

Одлука о давању сагласности о оснивању мјесне заједнице Брезна

ПЛУЖИНЕ

Одлука о оснивању мјесне заједнице Плужине у општини Плужине и

Одлука о давању сагласности о оснивању мјесне заједнице Плужине