Print this page Generate PDF

Одборници и радна тијела

Одлука о утврђивању броја одборника у СО Плужине

Списак одборника по Партијама

Радна тијела Скупштине:

Одбор за Статут и прописе

 1. Слободан Делић, предсједник
 2. Виолета Дондић, члан
 3. Томаш-Миле Делић, члан
 4. Предраг Божовић, члан
 5. Марија Бакрач, члан

Одбор за финансије, привреду и развој

 1. Милутин Цицмил, предсједник
 2. др Петар Жуловић, члан
 3. др Раденко Дондић, члан
 4. мр Јово Аџић, члан
 5. Зоран Благојевић, члан

Одбор за избор и именовања

 1. Владимир Јоковић, предсједник
 2. др Раденко Дондић, члан
 3. Слободан Делић, члан
 4. Љубица Аврамовић, члан
 5. Раденко Аџић, члан