Print this page Generate PDF

O Plužinama

   
 
 
      Opština Plužine je po veličini prostora sedma opština u Crnoj Gori. Opština se nalazi na
sjevero-zapadu Crne Gore, uz granicu Bosne i Hercegovine. Istorijski, ona je starohercegovački kraj i nalazi se u centralnim djelovima Stare Hercegovine. Crnoj Gori je priključena poslije Berlinskog kongresa 1878. godine. Opština se u užem, regionalnom smislu, može označiti kao dio prostrane durmitorske regije kojoj pripadaju opštine Plužine, Šavnik i Žabljak, odnosno krajevi Piva, Drobnjaci, Uskoci, Jezera i Šaranci, zbog čega u narodu postoji osjećaj pripadnosti pivskom plemenu.
 
Opština ima jasne prirodne granice. Najčešće su to planinski grebeni, a samo prema sjevero-istoku je to rijeka Tara koja je takođe jasna prirodna granica. Sa istoka je odvojena grebenima Durmitora i kanjonom Sušice od opštine Žabljak. Sa jugo-istoka južnim obroncima Durmitora i kanjonom Komarnice od opštine Šavnik. Od opštine Nikšić prema jugu odvojena je grebenima Vojnika i Javorka, a na zapadu grebenom Golije. Od opština Gacko i Foča u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj prema zapadu odvojena je Ledenicom, prevojem Ravno, Volujakom i Maglićem, a sjeverna granica počinje od Maglića, preko Ulobića i Vučeva, pada na Šćepan Polje kod sastavaka Pive i Tare; od Šćepan Polja granica se nastavlja uzvodno Tarom do Kaluđerovače u Tepcima.
 
Površina Opštine iznosi 854km2. Najviša tačka u Opštini je Bobotov kuk na 2522 metara nad morem. Granica opštine Plužine prema opštini Žabljak ide preko Bobotovog kuka, koji je ujedno i najviši vrh Durmitora. Najniža tačka u Opštini je na sastavcima Pive i Tare, kod Šćepan Polja i iznosi 433 m nad morem. Teritorija u najvećem obimu pripada morfološkom slivu Pive i pritoke Komarnice, potom slivu Tare, a samo malim dijelom slivovima Zete, Trebišnjice i Sutjeske.
 
Rijeke Piva, Tara i Komarnica usjekle su veličanstvene kanjone na malom prostoru koji se dižu iznad njihovih korita. Jedinstveni kanjon Tare je drugi po dubini kanjon u svijetu, poslije kanjona Kolorado u Americi. Izgradnjom Hidroelektrane "Piva" potopljen je najveći dio kanjona Pive i Komarnice. Rijeku Pivu koja je svojim čitavim tokom tekla kroz teritoriju Opštine, pregradila je 1975. godine betonska lučna brana visoka 220m, a vještačko Pivsko jezero dugo 42km, potopilo je najveći dio kanjona Pive i Komarnice i podijelilo teritoriju Opštine na dva dijela.
 
Izgradnjom Hidroelektrane "Piva" potopljeno je prvobitno naselje Plužine, tadašnji opštinski centar.Sadašnji, novi opštinski centar izgrađen je neposredno uz akumulaciju HE "Piva".
 
Šume, planinski pašnjaci, ljepote Durmitora, Maglića, Volujaka i drugih planina, lednička jezera: Trnovačko, Stabanjska, Veliko i Malo Škrčko su izuzetne prirodne ljepote za posjetu i razvoj turizma.
 
Najvažnija sabraćajnica koja prolazi sredinom teritorije Opštine je magistralni put Podgorica-Sarajevo koji zajedno sa putevima Plužine-Trsa-Žabljak, Plužine-Gacko i lokalnom putevima omogućavaju razvoj i korišćenje prirodnih resursa Opštine: šuma, poljoprivrednog zemljišta, hidro potencijala i prirodnih ljepota.