Print this page Generate PDF

Набавке мале вриједности 2017

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ

1. Набавка комплет уџбеника за ученике основних школа од I до IX разреда

-Захтјев за достављање понуда

-Обавјештење о исходу јавне набавке

-Уговор

2. Радови на малетрисању и општивању димљака, замјени оштећених врата на становима и завршетак фасадерских радова на Згради солидарности

-Захтјев за достављање понуда

-Обавјештење о исходу јавне набавке

-Уговор

-Изјава о раскиду уговора

-Уговор број 2

 

3. Набавка ватрогасне опреме и средстава за потребе Службе заштите и спашавања

-Захтјев за достављање понуда

-Обавјештење о исходу јавне набавке

-Уговор

4. Радови на изградњи потпорног зида на путу Стабна-Равно и санацији мостова и водопрпуста у селу Орах

-Захтјев за достављање понуда

-Обавјештење о исходу јавне набавке

-Уговор

5.Радови на санацији пута Јеринићи-Жеично у дужини од 4км

-Захтјев за достављање понуда

-Обавјештење о исходу поступка јавне набавке

-Уговор