Print this page Generate PDF

Координатор за превенцију наркоманије

Контакт: 
Вукоман Благојевић,  савјетник II - координатор за превенцију наркоманије
Приземље, Архива и матична служба
тел/факс: 040 271 112
opstinapluzine@t-com.me
 
Савјетник/ца - координатор за превенцију наркоманије врши послове који се односе на:
 
-Ради на унапређивању информисаности, едукације и подизању нивоа свијести и образовања грађана о штетности дроге и психоактивних супстанци.
-Ради на развијању превентивних програма за родитеље и ученике заснованих на истраживању и промоцији здравих стилова живљења, организовању спортских активности и културно образовних манифестација као видова борбе против болести зависности.
-Ради на иницирању отварања и опремања едукативних кабинета у основним школама, иницирању волонтеризма грађана.
-Код евидентираних конкретних проблема, ради на томе да оствари комуникацију са породицом и помогне у добијању помоћи стручних лица.
-Учествује у тимском раду у координираним акцијама између полиције, органа правосуђа, родитеља и наставника.
-Ради на томе да преко неформалних веза, пријатеља, рођака, утицајних људи на значајним мјестима, дође до информација о присутности психоактивне супстанце у појединим дјеловима средине. Посебно значајан неформалан вид сарадње са утицајним људима је због спонзорства и донација.
-Успоставља сарадњу са полицијом.
-Сачињава квартални извјештај о раду Канцеларије.
-Обавља и друге послове које му наложи Секретар, коме и одговара за свој рад.