Print this page Generate PDF

Контакти

ОРГАНИ И СЛУЖБЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ:

 

ПРЕДСЈЕДНИК - Мијушко Бајагић

Кабинет предсједника: +382 40 271 103                                    

Е-адреса: predsjednik@pluzine.me

 

ГЛАВНИ АДМИНИСТРАТОР - Владимир Кнежевић

+382 40 271 102

Е-адреса: glavniadministrator@pluzine.me

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ - Милутин Цицмил

+382 40 271 101

Е-адреса: skupstina@pluzine.me


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ЕКОНОМИЈУ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - Олгица Гломазић

+382 40 271 111

Е-адреса: finansije@pluzine.m

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - Петар Митрић

+382 40 271 111

Е-адреса: opstauprava@pluzine.me

 

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА - Михаило Дондић

+382 40 271 111

Е-адреса: komunalnapolicija@pluzine.me

 

СЛУЖБА ЗАШТИТЕ

+382 40 271 111

Е-адреса: sluzbazastite@pluzine.me

 

 

Напомена: бројеве телефона предсједника мјесних заједница можете добити позивом на број +382 40 271 105

  • Грађански биро:+382 40 271 112
  • Рачуноводство: +382 40 271 010

 

Јавна предузећа и установе:

  • Парк природе "Пива": +382 40 270 069, www.parkpiva.me, parkpiva@yahoo.com
  • ЈКСП Плужине:+382 40 271 113
  • ЈУ Дом културе: +382 40 271 126, czk@t-com.me

 

Важнији телефонски бројеви:

  • Станица полиције: +382 40 271 130
  • Болница: +382 40 271 135
  • Образовни центар: +382 40 271 138