Print this page Generate PDF

Уговори

Уговор о осигурању

Уговор о купопродаји робе-општина Плужине и Jolly Commerce,19.04.2012

Уговор о купопродаји,општина Плужине и Ватропрема доо, 28.08.2012

Уговор о грађењу, општина Плужине и Хидрокоп доо, 08.10.2012.

Уговор о извођењу радова-општина Плужине и Баст доо 24.12.2012

Уговор о извођењу радова-општина Плужине и Еко Пива доо 24.12.2012

Уговор о извођењу радова II-општина Плужине и Еко Пива доо 24.12.2012

Уговор о грађењу-општина Плужине и конзорцијум Хидрокоп доо и Гео Мах Гроуп 06.08.2012

Уговор о стручном надзору радова-општина Плужине и Civil Engeener доо 29.08.2012

Уговор о купопродаји-Општина Плужине и Ватрогасна опрема доо 29.05.2013.

Уговор о купопродаји-Општина Плужине и Пива Петрол доо 12.07.2013

Уговор о пружању услуга сервисирања и поправки службених моторних возила -Општина Плужине и Октопод доо, 02.07.2013.

Уговор о купопродаји-Општина Плужине и Агро Ауто доо, 12.07.2013

Уговор за угоститељске услуге у току свечаности поводом Дана Општине, Општина Плужине и Равно доо, 30.07.2013

Уговор о грађењу-Општина Плужине и Хидокоп доо,12.08.2013

Уговор о грађењу-Општина Плужине и Хидрокоп доо, 20.09.2013

Уговор о грађењу II -ОпштинаПлужине и Хидрокоп доо, 20.09.2013

Уговор о грађењу-Општина Плужине и Конзорцијум ЗИГМА АД, Е Фусион доо и Геопромет доо од 30.09.2013.

Уговор о грађењу-Општина Плужине и Хидрокоп доо, 14.10.2013.

Уговор о извођењу радова-Општина Плужине и Еко Пива доо, 10.12.2013. 

Уговор о извођењу радова-Општина Плужине и Еко Пива доо II, 10.12.2013.

Уговор о извођењу радова -Општина Плужине и Баст доо, 10.12.2013.

Уговор о стручном надзору радова-Општина Плужине и Ков атеље доо,10.10.2013.

Уговор о пружању услуга-Општина Плужине и Слависан доо, 04.04.2014.

Уговор о пружању услуга осигурања и регистрације моторних возила-Општина Плужине и Ловћен осигурање АД, 14.04.2014.

Уговор о пружању услуга сервисирања и поправке моторних возила-Општина Плужине и АД Османагић, 22.04.2014

Уговор о ревизији Завршног рачуна Буџета Општине Плужине за 2013. годину,07.04.2014

Уговор о купопродаји-Општина Плужине и РХCOPY доо, 25.07.2014

Уговор о извођењу радова-Општина Плужине и Хидрокоп доо, 29.08.2014

Уговор о извођењу радова, партија I -Општина Плужине и Еко Пива доо,27.10.2014

Уговор о извођењу радова, партија II-Општина Плужине и Баст доо, 27.10.2014

Уговор о извођењу радова, партија III, Општина Плужине и Еко Пива доо, 27.10.2014

Уговор о извођењу радова, Општина Плужине и "Темко" доо Никшић, 16.02.2015.