Print this page Generate PDF

Јавне набавке 2017

 
 
 
 
1. Набавка канцеларијског материјала у периоду од једне године
 
 
 
2. Набавка дневних новина у периоду од једне године
 
 
 
 
 
3. Набавка средстава за дезинсекцију и услуге дезинсекције комараца
 
 
 
 
 
4. Набавка услуга регистрације и осигурања моторних возила
 
 
 
 
 
 
 
5. Набавка компјутерске опреме
 
 
 
 
 
6. Осигурање запослених на период од једне године
 
 
 
 
7. Радови на уређењу прилаза стамбеним зградама
 
 
 
8. Набавка горива за потребе општине Плужине на период од једне године
 
 
 
 
9. Радови на санацији и уређењу простора игралишта у насељу Плужине
 
 
 
 
 
 
10. Набавка услуге мобилне телефоније у периоду од једне године
 
 
 
11. Набавка услуга сервисирања и поправки моторних возила за општину Плужине у периоду од једне године
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уговори склопљени путем поступка јавне набавке непосредним споразумом