Print this page Generate PDF

Јавне набавке 2017

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1. Набавка канцеларијског материјала у периоду од једне године
 
2. Набавка дневних новина у периоду од једне године
 
3. Набавка средстава за дезинсекцију и услуге дезинсекције комараца
 
4. Набавка услуга регистрације и осигурања моторних возила
 
5. Набавка компјутерске опреме
 
6. Осигурање запослених на период од једне године
 
7. Радови на уређењу прилаза стамбеним зградама
 
8. Набавка горива за потребе општине Плужине на период од једне године
 
9. Радови на санацији и уређењу простора игралишта у насељу Плужине
 
10. Набавка услуге мобилне телефоније у периоду од једне године
 
11. Набавка услуга сервисирања и поправки моторних возила за општину Плужине у периоду од једне године
 
12. Радови на реконструкцији дијела главног водовода у улици Лазара Сочице
 
13. Радови на асфалтирању путног правца Бориковача-Брштановица у дужини од 3,7 км
 
14.Радови на санацији Спомен дома у селу Борковићи
 
15. Радови на изградњи саобраћајнице, наставак улице Марка Кулића у Плужинама
 
 16. Радови на изградњи потпорног зида и уређење терена
 
17. Услуга чишћења снијега на локалним путевима у току зимске сезоне 2017/2018
 
 
 
  Уговори склопљени путем поступка јавне набавке непосредним споразумом