Print this page Generate PDF

Јавне набавке 2017

 
 
 
 
1. Набавка канцеларијског материјала у периоду од једне године
 
 
 
2. Набавка дневних новина у периоду од једне године
 
 
 
 
 
3. Набавка средстава за дезинсекцију и услуге дезинсекције комараца
 
 
 
 
 
4. Набавка услуга регистрације и осигурања моторних возила
 
 
 
 
 
5. Набавка компјутерске опреме
 
 
 
6. Осигурање запослених на период од једне године