Print this page Generate PDF

Јавне набавке 2016

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки за 2016. годину - измјена бр. 1

План јавних набавки за 2016. годину - измјена бр. 2

План јавних набавки за 2016. годину - измјена бр. 3

 

1. Набавка канцеларијског материјала и канцеларијских потрепштина за потребе општине Плужине за период од једне године

     Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку канцеларијског материјала и потрепштина

     Рјешење о избору најповољније понуде 

     Уговор о набавци канцеларијског материјала и потрепштина

2. Набавка дневних новина у периоду од једне године

     Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку дневних новина

     Рјешење о избору најповољније понуде

     Уговор о набавци дневних новина

3. Набавка компјутерске опреме

     Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку компјутерске опреме

     Рјешење о избору најповољније понуде

     Уговор за набавку компјутерске опреме

4. Набавка средстава за дезинсекцију и услуге дезинсекције комараца

     Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку средстава за дезинсекцију и услуге дезинсекције комараца

     Рјешење о избору најповољније понуде

     Уговор о набавци средстава за дезинсекцију и услуга дезинсекције комараца

5. Набавка роба за репрезентацију

     Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку роба за репрезентацију

     Рјешење о обустављању поступка јавне набавке

6. Набавка услуга регистрације и осигурања моторних возила

     Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку регистрације и осигурања возила

     Измјена тендерске документације за поступак јавне набавке шопингом за набавку регистрације и осигурања возила број 6/16 -ш од 10.03.2016. године

     Рјешење о избору најповољније понуде - партија 1 - регистрација и осигурање возила

     Уговор о набавци услуга осигурања и комплетне регистрације возила

     Рјешење о избору најповољније понуде - партија 2 - каско осигурање возила

     Уговор о набавци услуга каско осигурања возила

7. Осигурање запослених на период од једне године

     Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку осигурања запослених у општини Плужине

     Рјешење о избору најповољније понуде

     Уговор о набавци услуга осигурања запослених

8. Набавка горива за потребе општине Плужине на период од једне године

     Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку горива

     Рјешење о избору најповољније понуде

     Уговор о набавци горива

9. Набавка услуге мобилне телефоније у периоду од једне године

     Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку услуга мобилне телефоније

     Измјена тендерске документације услуге мобилне телефоније

     Измјена тендерске документације број 1/16-о-услуге мобилне телефоније

     Рјешење о избору најповољније понуде

     Уговор о набавци услуга мобилне телефоније

10.Набавка услуге сервисирања и поправки моторних возила на период од једне године

     Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку услуга сервисирања и поправки моторних возила број 3/16-о

     Рјешење о избору најповољније понуде

     Уговор о набавци услуга сервисирања и поправки моторних возила

11.Набавка канцеларијске опреме

    Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку канцеларијске опреме

      Рјешење о обустављању поступка јавне набавке

    Тендерска документација за поступак јавне набавке шопингом за набавку канцеларијске опреме - поновљени поступак

      Рјешење о избору најповољније понуде

      Уговор о набавци канцеларијске опреме

12.Набавка радова на припреми за асфалтирање и асфалтирање дионице пута Шћепан Поље - Брштановица у дужини 2км

  Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку радова на припреми за асфалтирање и асфалтирање дионице пута Шћепан Поље - Брштановица у дужини 2км

   Измјена Тендерске документације број 4/16-о од 07.04.2016. године за набавку радова на припреми за асфалтирање и асфалтирање дионице пута Шћепан Поље-Брштановица у дужини од 2км

    Рјешење о избору најповољније понуде

    Уговор о набавци радова

13.Уговор о ревизији завршног рачуна буџета општине Плужине за 2015. годину

     Уговор о ревизији завршног рачуна буџета општине Плужине за 2015. годину

14.Радови на припреми за асфалтирање и асфалтирање пута за село Горњи Ковачи у дужини од 1,5 км

   Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку радова на припреми за асфалтирање и асфалтирање пута за село Горњи Ковачи у дужини од 1,5 км

     Рјешење о избору најповољније понуде

     Уговор о извођењу радова

15.Набавка услуга израде детаљног урбанистичког плана за насеље Плужине

  Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку услуга израде детаљног урбанистичког плана за насеље Плужине

    Измјена Тендерске документације број 6/16-о од 01.07.2016. године

    Рјешење о избору најповољније понуде

    Рјешење о избору најповољније понуде број 2

16.Набавка услуга чишћења снијега на локалним путевима у току зимске сезоне 2016/2017 године

  Тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за набавку услуга чишћења  снијега на локалним путевима у току зимске сезоне 2016/2017 године

    Рјешење о избору најповољније понуде

    Уговор о пружању услуга чишћења снијега - партија 1

    Уговор о пружању услуга чишћења снијега - партија 2

    Уговор о пружању услуга чишћења снијега - партија 3

 

Изјаве о непостојању сукоба интереса у поступцима јавних набавки  за 2016. годину

 

 

Јавне набавке - општинa Плужине у име и за рачун ЈСКП-а Плужине

 

 1.Набавка канцеларијског материјала у периоду од једне године
 
 
 
 
2.Сервисирање и поправка возила и машина за потребе Јавно стамбено комуналног предузећа Плужине у периоду од једне године
 
 
 
 
  
 
 
3.Набавка горива за потребе Јавног стамбеног комуналног предузећа - Плужине
 
 
 
 
4.Гуме за возила и радне машине
 
 
   Рјешење о избору најповољније понуде - поништено рјешењем Државне Комисије за контролу поступка јавних набавки број УП. 0905-472/2/2016 од 02.12.2016. године
 
 
 
5.Набавка водоинсталационог и канализационог материјала за потребе Јавно стамбено комуналног предузећа у периоду од једне године
 
 
 
 
 
 
6.Набавка потрошних роба
 
 
 
7.Радови на одржавању локалних путева