Print this page Generate PDF

Јавне набавке 2015

                                      План јавних набавки за 2015. годину

План јавних набавки за 2015. годину

 

 1. Набавка канцеларијског материјала и канцеларијских потрепштина за потребе општине Плужине за период од једне године

              -Уговор о купопродаји, 10.03.2015.

2. Набавка и испорука горива за потребе општине Плужине

               -Позив за Отворени поступак јавне набавке, 13.02.2015.

              - Одлука о избору најповољније понуде, 27.03.2015.

              - Уговор о набавци робе, 27.04.2015.

3. Услуге дезинсекције и уништаванје штеточина на подручју општине Плужине

               - Захтјев за достављање понуда шопингом, 19.02.2015.

               -Одлука о избору најповољније понуде, 22.04.2015.

               - Уговор о пружању услуга, 08.05.2015.

4. Услуге одржавања и сервисирања моторних возила за потребе општине Плужине за период од једне године

              - Захтјев за достављање понуда, 03.03.2015. 

              - Одлука о избору најповољније понуде, 24.03.2015

              - Уговор о пружању услуга, 04.05.2015. 

 5. Услуге регистрације и осигурања моторних возила

             - Захтјев за достављање понуда, 11.03.2015.

             - Измјењен Захтјев за достављање понуда, 17.03.2015.

            - Одлука о избору најповољније понуде, 26.03.2015.

            - Уговор о пружању услуга, 20.04.2015.

                  

6. Ревизија Завршног рачуна општине Плужине за 2014. годину-непосредни споразум 

             - Одлука о избору најповољније понуде путем непосредног споразума, 18.03.2015

             - Уговор о ревизији Завршног рачуна, 14.04.2015.

 7. Изградња трафостанице    

             - Одлука о избору најповољније понуде, 21.04.2015 ( по Захтјеву задоставаље понуда шопингом број 01-787/1 од 29.08.2014. године)

             - Уговор о извођењу радова, 18.05.2015.

  8. Радови на асфалтирању и поправци локалних путева

             -Тендерска документација 02/15 од 22.07.2015.         

             - Решење о избору најповољније понуде, 04.09.2015.

             - Уговор о извођењу радова, 28.09.2015. године

9. Радови на санирању клизишта на дионици локалног пута Стабна-Равно

              - Тендерска документација, 22.09.2015. године

              - Рјешење о избору најповољније понуде, 09.10.2015. године

              - Уговор о извођењу радова

 10. Услуге чишћења снијега на локалним путевима у зимској сезони  2015/2016   

               -Тендерска документација, 02.11.2015. године      

               -Рјешење о избору најповољније понуде

               -Уговор - Партија 1

               -Уговор - Партија 2

               -Уговор - Партија 3