Print this page Generate PDF

Јавне набавке 2014

План јавних набавки за 2014. годину

План јавних набавки за 2014. годину - измјена број 1

План јавних набавки за 2014. годину - измјена број 2

 

1. Набавка канцеларијског материјала и потрепштина за општину Плужине

                 -Захтјев за достављање понуда, 14.02.2014.
                 -Уговор о купопродаји, 17.03.2014.
 
2. Набавка и испорука горива за потребе општине Плужине
 
 
3. Услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
 
 
4. Услуге осигурања моторних возила и услуге техничког прегледа аутомобила
 
 
 5. Изградња трафостанице ТС 10/0,4 kW Плужине
 
                   - Захтјев за достављање понуда, 16.07.2014.
 
 6. Радови на припреми за асфалтирање и асфалтирање локалног пута за село Стбица
 
                   - Захтјев за достављање понуда, 25.07.2014.
                   - Уговор о извођењу радова, 29.08.2014.
                   
7. Изградња трафостанице ТС 10/0,4 kW, 630 кVa Плужине нова, са прикључим 20 кV            водом и уклапањем у НН мрежу за напајање стамбене зграде
 
                          -Захтјев за достављање понуда, 29.08.2014.
                    - Одлука о избору најповољније понуде, 03.10.2014.
    ( Поништено Одлуком Државне комисије за контролу поступака јавних набавки)
 
8. Радови на одржавању локалних путева-чишћење снијега у Општини, у зимској сезони      2014/2015. године
 
                     - Захтјев за достављање понуда, 30.09.2014.
 
      Партија I: Радови на одржавању - чишћењу снијега на путним правцима у                               МЗ Брезна
 
                     - Одлука о избору најповољније понуде,15.10.2014.
                     - Уговор о извођењу радова, 27.10.2014.
  
     Партија II: Радови на одржавању - чишћењу снијега на путним правцима у                              МЗ Дубљевићи

                     - Одлука о избору најповољније понуде, 15.10.2014.
                     - Уговор о извођењу радова, 27.10.2014
 
    Партија III: Радови на одржавању - чишћењу снијега на путним правцима кроз села          Сељани, Рудинице, Горанско, Смријечно, Муратовица (Забрђе и Ковачи) и Столац
 
                   - Одлука о избору најповољније понуде, 15.10.2014.
                   - Уговор о извођењу радова, 27.10.2014.
 
9. Радови на изградњи прикључног водовода за пословно стамбени објекат Фонда за           стамбено-солидарну изградњу
 
                  - Захтјев за достављање понуда, 11.12.2014.
                  - Уговор о извођењу радова, 16.02.2015.