Print this page Generate PDF

Јавне набавке 2013

План јавних набавки за 2013. годину

 

1. Набавка канцеларијског материјала

                  - Захтјев за достављање понуда, 11.02.2013.
 
2. Услуге осигурања моторних возила са техничким прегледом и регистрацијом
 
                    - Захтјев за достављање понуда, 19.03.2013.
                 - Уговор о услугама, 25.04.2013.             
 
3. Набавка материјала за јавни ред и безбједност

                - Захтјев за достављање понуда, 12.04.2013.
                - Уговор о купопродаји, 29.05.2013. 
   
4. Набавка горива за општину Плужине за период од једне године

                 - Захтјев за достављање понуда, 27.05.2013.
                 - Уговор о купопродаји, 17.07.2013.
 
5. Набавка прикључака за трактор за потребе чишћења снијега

                - Захтјев за достављање понуда, 10.06.2013.
                - Уговор о купопродаји, 12.07.2013.
 
6. Услге сервисирања и поправке службених возила

               - Захтјев за достављање понуда, 31.05.2013.
               - Уговор о услугама, 02.07.2013.
 
7. Угоститељске услуге организовања свечаности поводом Дана општине Плужине

               - Захтјев за достављање понуда, 10.07.2013.
               - Уговор о услугама, 30.07.2013.
 
8. Извођење радова на припреми за асфалтирање и асфалтирање локалних путева
 
Партија I: Припрема за асфалтирање и асфалтирање локалног пута за Горњи Унач у дужини од 1200м
             - Уговор о грађењу, 20.09.2013.
 
Партија II: Припрема за асфалтирање и асфалтирање локалног пута за село Стубица у дужини од 1000м
            - Уговор о грађењу, 20.09.2013.
 
9. Извођење радова на изградњи шетне стазе са расвјетом у дужини од 700 м у насељу Плужине, на дионици Росуље-Градац
           - Уговор о грађењу, 30.09.2013.
 
10. Извођење радова на изградњи игралишта у Брезнима
           - Одлука о извођењу радова, 01.08.2013.
           - Уговор о грађењу, 12.08.2013.
 
11. Радови на поправци и асфалтирању локалног пута Трса- Милогора
          - Уговор о грађењу, 14.10.2013.
 
12. Радови на одржавању - чишћењу снијега на локалним путевима у Општини, у зимској сезони 2013/2014
 
 
Партија I: Радови на чишћењу снијега у МЗ Дубљевићи
            - Уговор о извођењу радова, 10.12.2013.
 
Партија II: Радови на чишћењу снијега на путним правцима у МЗ Брезна
           - Уговор о извођењу радова, 13.12.2013.
Партија III: Радови на чишћењу снијега

          - Одлука о избору најповољније понуде, 27.11.2013.
          - Уговор о извођењу радова, 10.12.2013.