Print this page Generate PDF

Аналитичке картице

Седмодневни извјештаји ( члан 28 Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања)

20.01.2018. - 28.01.2018.године 
(За организационе јединице 02 (Главни администратор), 06 (Комунална полиција) и 07 (Служба заштите и спашавања) није било аналитичких картица.
 
29.01.2018. - 04.02.2018. године 
05.02.2018. - 11.02.2018. године
12.02.2018. - 18.02.2018. године
( за органиозациону једниницу 07 (Служба заштите) није било промјена).
 

Петнаестодневни извјештаји ( члан 30 Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања)

20.01.2018. - 04.02. 2018. године 

05.02.2018. - 18.02. 2018. године