Print this page Generate PDF

Вијести

<< <  Стр. 2 од 26  > >>
07. 06. 2017.

Збор грађана

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

02. 06. 2017.

Захтјев за добијање позајмице у складу са Одлуком о позајмици

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

У складу са Одлуком о позајмици бр.03-6/1 коју је донијела Скупштина на сједници 23.02.2017. године (Сл.лист ЦГ општински прописи“ број 8/17), лица која регулишу стамбено питање по основу Одлуке о рјешавању стамбених потреба запослених у локалној управи и јавним службама („Сл.лист  ЦГ општински прописи“ број 41/12), могу се обратити захтјевом за добијање позајмице која у складу са чланом 2 Одлуке не може бити већа од 10.000 €.

Уз захтјев за признавање права на позајмицу треба доставити:

-обрачунску листу зараде за претходни мјесец,

-уговор о купопродаји стамбеног простора са Црногорским фондом за солидарну стамбену изградњу Подгорица и

-овјерену изјаву подносиоца захтјева, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, о тренутном кредитном задужењу.

 

Рок за достављање захтјева је 12.06.2017.године.

 

Напомена: Лица која су поднијела захтјев за позајмицу прије овог обавјештења, доставиће  у наведеном року само оно што недостаје од прилога уз исти.

 

У Плужинама,                                                                                  Секретаријат за

02.06.2017.године                                                                    финансије, економију и

                                                                                                  локалне јавне приходе

 

29. 05. 2017.

Ранг листа за давање станова у закуп по основу права на социјално становање

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
На основу члана 14 и 22 Одлуке о рјешавању стамбених потреба по основу права на социјално становање ("Сл. лист ЦГ" - општински прописи број 36/15), Записника о отварању приспјелих пријава, број 032-560/17-05-95/306/1 од 20.04.2017. године и Записника о вредновању и бодовању, број: 032-560/17-05-391/1 од 24.05.2017. године, Комисија за рјешавање стамбених потреба по основу права на социјално становање утврђује:
 
РАНГ ЛИСТУ
за давање станова у закуп по основу права на социјално становање по Јавном позиву број 032-560/17-05-95 од 17.02.2017. године
 

Ранг листу можете видјети овдје.
 

17. 05. 2017.

ХIX Редовна сједница СО Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

Поштовани грађани!

 

ХIX Редовна сједница СО Плужине ће се одржати у понедељак, 29.05.2017. године са почетком у 10 часова.

Дневни ред Скупштине можете погледати овдје

11. 05. 2017.

Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу објекта мХЕ “Врбница”

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

О б а в ј е ш т е њ е

 

Сходно члану 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист РЦГ”, број 80/05 и “Службени лист ЦГ”, број 40/10, 73/10, 40/11 И 27/13) предузеће “ МХЕ Врбница” д.о.о. из Подгорице, ул. 8 Марта бр. 74, поднијело је захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу објекта мХЕ “Врбница”.


Увид у документацију може се извршити у Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине и у Агенцији за заштиту животне средине, ул. IV Пролетерске 19, II спрат, канцеларија број 2016, од 9 до 12 часова.


Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Агенције за заштиту животне средине је до 30.05.2017. године.


Јавна расправа о предметном Елаборату одржаће се у Дому културе у Плужинама, дана 30.05.2017 године у 11 часова.

<< <  Стр. 2 од 26  > >>