Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 33 од 39  > >>
03. 09. 2014.

Општина Плужине обезбиједила комплете књига за ђаке прваке

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
За ђаке прваке у основним школама у Плужинама, Стабнима и Брезнима и у подручним одјељењима у Горанску, Дубљевићима, Безују, Смријечну, Мратињу и Рудиницама, општина Плужине је обезбиједила књиге, торбе и прибор у вриједности од 120 еура по ученику.
 
Општина је и ранијих година обезбијеђивала комплете уџбеника за ученике првог разреда.
Од школске 2010/2011 године Скупштина Општине је за ученике генерације установила награду "Бранко-Бане Благојевић". Ове године диплому и новчану награду у износу од 600 еура добио је Иван Додеровић, ученик IV разреда Гимназије.
 
Одлуком СО Плужине о додјели стипендија из 2006. године Општина стипендира редовне студенте са територије Општине, са просјечном оцјеном изнад 8,00. Школске 2014/2015. године 15 студената су корисници стипендије. Средства за стипендирање опредјељују се годишњим буџетом.
 
Такође, Скупштина Општине је 2013. године донијела Одлуку о обављању и финансирању приправничког стажа завршених високошколаца.

13. 08. 2014.

Конкурс за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама за 2014. годину

Категорија: Огласи, тендери и конкурси
Објавио/ла: olja
Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама општине Плужине
 
Р А С П И С У Ј Е
 
КОНКУРС
за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама за 2014.годину
 
 
1. Средства планирана Буџетом општине Плужине расподјељују се невладиним организацијама чији се пројекти реализују у потпуности на територији општине Плужине и који задовољавају критеријуме из члана  13,14 и 15, а према приоритетима из члана 7 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
2. Право учешћа на конкурсу имају невладине организације које су до дана расписивања Конкурса регистроване у Црној Гори, за пројекте од значаја за општину Плужине, а којима се нарочито:
 
а) обезбјеђују разноврсност и виши ниво и квалитет услуга у области социјалне, дјечје заштите и других облика заштите;
б) доприносе афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и културне посебности Општине, подизања нивоа урбане културе и очувања културне баштине;
ц) доприносе развоју локалне демократије;
д) доприносе унапређивању рада органа локалне управе, остваривању принципа транспарентности и одговорности у раду органа;
е) подстичу економски развој општине;
ф) доприносе очувању животне средине и одрживог развоја.
 
3. Одлуку по овом Конкурсу  доноси Комисија за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама општине Плужине у року од 30 дана од дана затварања Конкурса.
4. Невладина организација подноси пријаву на Конкурс на прописаном обрасцу, као и формулар пројекта који се могу добити у грађанском бироу општине Плужине.
5. Пријава на Обрасцу прописаном у  члану 12 Одлуке се подноси Комисији у запечаћеној коферти са назнаком :“ за комисију за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама,“, и предаје се у грађанском бироу општине Плужине.
Уз пријаву се прилажу следећа документа:
- доказ да је невладина организација регистрована у Црној Гори;
- кратак опис невладине организације са подацима о претходно реализованим пројектима;
- пројекат или програм са којим невладина организација конкурише за додјелу средстава, а који је од значаја за Општину;
- гаранцију (изјаву) овлашћеног лица за заступање и представљање невладине организације да од другог донатора није добила средства, или дио средстава за реализацију пројекта који кандидује,
- изјаву да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном периоду или у вријеме предаје на Конкурс Општине.
         Невладина организација која је за реализацију пројеката користила буџетска средства, по јавном конкурсу у претходној години, прилаже и извјештај о реализацији пројекта, са детаљним описом фаза реализације и детаљним образложењем евентуалних одступања, укључујући и финансијски извјештај сачињен у складу са прописима.
      6.Садржај пројекта мора бити у складу са одредбама члана 11 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама.
7.Информације о свим питањима од значаја за учешће на Конкурсу могу се добити сваког радног дана  на телефону 040/270 068, или непосредно у просторијама Туристичке организације Плужине.
8.Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.
9.Комисија је дужна да Одлуку о расподјели средстава донесе у року од 30 дана од дана истека рока Конкурса.
10.Одлука о расподјели средстава биће објављена на сајту општине Плужине.
11.Након доношења Одлуке о расподјели средстава и њеног објављивања, Предсједник општине Плужине закључује уговор са невладиним организацијама, којим се уређују међусобна права и обавезе, у року од 10 дана од дана доношења Одлуке. 
12.Пријаве са потребном документацијом по овом Конкурсу подносе се закључно са  тридестим даном од дана објављивања у дневном листу.
 
Образац за пријаву пројеката НВО можете преузети овдје
 

29. 07. 2014.

Акција добровољног давања крви у Плужинама

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА 
КЛУБ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ
 
Поводом Дана општине Плужине организује акцију добровољног давања крви. Акција ће се одржати 1. августа 2014. године (петак) у просторијама здравствене станице у Плужинама у времену од 9 до 13 часова.
 
Позивамо све чланове Клуба и остале грађане да нам се придруже у овој хуманој акцији.
 
 
                                                            
                                               ДАЈМО КРВ СПАСИМО ЖИВОТ
                                                                        
 
 
 

25. 07. 2014.

Обавјешетње о запрашивању комараца на територији Општине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

                 Обавјештавају се грађани, посебно пчелари да ће се дана 29.07.2014. године у касним вечерњим сатима извршити запрашивање комараца на територији општине Плужине.

             У случају лошег времена акција се одлаже.

                                                                              Савјетодавна служба за пољопривреду

16. 07. 2014.

Обавјештење пољопривредним произвођачима

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
Поштовани грађани,
 
Дана 18. јула 2014. године у 10 часова у Малој сали Дома културе у Плужинама одржаће се презентација на тему "Пољопривреда и рурални развој". Предавачи су представници  Министарства вањских послова и Министарства пољопривреде и руралног развоја.
 
Позивају се пољопривредни произвођачи и остали заинтересовани да присуствују презентацији.

<< <  Стр. 33 од 39  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
  • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
  • ЈКСП Плужине: 040 271 113
  • ЈУ Дом културе:040 271 126
  • Станица полиције: 040 271 130
  • Болница: 040 271 135
  • Образовни центар: 040 271 138