Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 32 од 39  > >>
13. 10. 2014.

Јавни конкурс за постављење Главног администратора II

Категорија: Огласи, тендери и конкурси
Објавио/ла: olja

Општина Плужине

Секретаријат локалне управе 

расписује конкурс за:

1. ГЛАВНИ АДМИНИСТРАТОР, 1 извршилац, на одређено, радно вријеме пуно

Услови: Дипломирани правник (VII/1 ВСС), VII-1 степен, са радним искуством, положен стручни испит

Напомена: Јавни конкурс за лице које врши послове високо стручног кадра, поставља се на период од четири године, сагласност на именовање даје Скупштина Општине. Кандидат треба да има положен стручни испит за рад у државним органима и да има радно искуство у трајању од пет година. Конкурс је отворен 20 дана. Уз пријаву кандидат доставља податке о личној биографији и осталу документацију у складу са Законом.

Пријаву са личном биографијом и комплетном документацијом доставити на адресу: Општина Плужине, Секретаријат локалне управе, 81435 Плужине или предати  на архиви Општине.

Конкурс је објављен у дневној новини "Дан" 13.10.2014. године

 

08. 10. 2014.

Обавјештење сточарима са подручја општине Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

        Обавјештавају се сточари са подручја општине Плужине који посједују више од двадесет условних грла стоке и исељавају на катуне, да је Министарство пољопривреде и руралног развоја 3. октобра 2014. године расписало Јавни позив за додјелу подршке за коришћење соларне енергије на катунима предвиђеним Агробуџетом за 2014. годину.

Јавни позив траје до 17. новембра 2014. године.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КАТУНИМА

ОБРАЗАЦ ЗА СОЛАРНУ

                                                                          Савјетодавна служба за пољопривреду

 

                                      

06. 10. 2014.

Конкурс за додјелу сипендија студентима за школску 2014/2015 годину

Категорија: Огласи, тендери и конкурси
Објавио/ла: olja

На основу члана 2,5 и 6 Одлуке о стипендирању студената ("Сл. лист ЦГ-општински прописи бр. 2/14), Секретаријат локалне управе општине Плужине, р а с п и с у је

КОНКУРС

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

           Право да конкуришу за додјелу стипендија имају носиоци дипломе "Луча" за I годину студирања у случају да одмах након завршетка средње школе уписују студије, студенти двије завршнњ године који су према наставном плану и програму установе високог образовања на којој студирају положили испите из предходне године студија у висини најмање 80% ЕЦТС кредита и постигли просјечну оцјену најмање 8,00 и редовни студенти специјалистичких студија у трајању од годину дана за студијске програме чије основне академске студије трају три године.

            Услови које кандидати морају да испуњавају су следећи:

          - да су црногорски држављани и имају пребивалиште у Општини најмање годину дана прије расписивања конкурса за додјелу стипендија

            - први пут уписују семестар студијске године, односно, први пут уписују академске специјалистичке студије,

            - нису губили ниједну годину током основних академских студија,

            - током основних академских студија постигли просјечну оцјену најмање 8,00.

            - нису у радном односу на неодређено вријеме.

Општина Плужине ће у школској 2014/2015. години додијелити 10 стипендија.

Кандидати за додјелу стипендија уз пријаву прилажу следећа документа:

 • потврду о пребивалишту;
 • потврду о упису године студија;
 • потврду о положеним испитима из предходне године;
 • потврду о висини остварених ЕЦТС кредита;
 • потврду о оствареној просјечној оцјени;
 • доказ (изјаву) да није у радном односу (за кандидате који конкуришу за двије завршне године студија, односно студенте специјалистичких студија;
 • доказ (изјаву) да студент не прима другу стипендију;
 • диплому "Луча" у овјереном препису (за кандидате који уписују I годину студија).

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу (сриједа,1.октобар 2014. године).

Пријава са комплетном документацијом доставља се на адресу:

Општина Плужине, Секретаријат локалне управе, Плужине или лично на архиви Општине.

 

01. 10. 2014.

III Редовна сједница СО Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

III Редовна сједница Скупштине одржаће се дана 02.10.2014. године са почетком у 10 часова.

Сазив сједнице Скупштине можете наћи у прилогу.

08. 09. 2014.

Обавјештење привредном сектору, предузећима и пољопривредним произвођачима

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
Обавјештава се привредни сектор, предузећа и пољопривредни произвођачи са подручја општине Плужине да ће се дана 11.09.2014. године у Малој сали у Дому културе у Плужинама одржати радни састанак на тему "КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА И ПРУЖАЊЕСТРУЧНЕ ПОМОЋИ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА (ЗАХТЈЕВА И БИЗНИС ПЛАНОВА),за добијање кредита код Министарства пољопривреде, Инвестиционо-развојног фонда и банака.
Организатори састанка су општина Плужине и Центар за развој дурмиторског подручја са Жабљака.

<< <  Стр. 32 од 39  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
 • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
 • ЈКСП Плужине: 040 271 113
 • ЈУ Дом културе:040 271 126
 • Станица полиције: 040 271 130
 • Болница: 040 271 135
 • Образовни центар: 040 271 138