Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 30 од 37  > >>
06. 10. 2014.

Конкурс за додјелу сипендија студентима за школску 2014/2015 годину

Категорија: Огласи, тендери и конкурси
Објавио/ла: olja

На основу члана 2,5 и 6 Одлуке о стипендирању студената ("Сл. лист ЦГ-општински прописи бр. 2/14), Секретаријат локалне управе општине Плужине, р а с п и с у је

КОНКУРС

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

           Право да конкуришу за додјелу стипендија имају носиоци дипломе "Луча" за I годину студирања у случају да одмах након завршетка средње школе уписују студије, студенти двије завршнњ године који су према наставном плану и програму установе високог образовања на којој студирају положили испите из предходне године студија у висини најмање 80% ЕЦТС кредита и постигли просјечну оцјену најмање 8,00 и редовни студенти специјалистичких студија у трајању од годину дана за студијске програме чије основне академске студије трају три године.

            Услови које кандидати морају да испуњавају су следећи:

          - да су црногорски држављани и имају пребивалиште у Општини најмање годину дана прије расписивања конкурса за додјелу стипендија

            - први пут уписују семестар студијске године, односно, први пут уписују академске специјалистичке студије,

            - нису губили ниједну годину током основних академских студија,

            - током основних академских студија постигли просјечну оцјену најмање 8,00.

            - нису у радном односу на неодређено вријеме.

Општина Плужине ће у школској 2014/2015. години додијелити 10 стипендија.

Кандидати за додјелу стипендија уз пријаву прилажу следећа документа:

 • потврду о пребивалишту;
 • потврду о упису године студија;
 • потврду о положеним испитима из предходне године;
 • потврду о висини остварених ЕЦТС кредита;
 • потврду о оствареној просјечној оцјени;
 • доказ (изјаву) да није у радном односу (за кандидате који конкуришу за двије завршне године студија, односно студенте специјалистичких студија;
 • доказ (изјаву) да студент не прима другу стипендију;
 • диплому "Луча" у овјереном препису (за кандидате који уписују I годину студија).

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу (сриједа,1.октобар 2014. године).

Пријава са комплетном документацијом доставља се на адресу:

Општина Плужине, Секретаријат локалне управе, Плужине или лично на архиви Општине.

 

01. 10. 2014.

III Редовна сједница СО Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

III Редовна сједница Скупштине одржаће се дана 02.10.2014. године са почетком у 10 часова.

Сазив сједнице Скупштине можете наћи у прилогу.

08. 09. 2014.

Обавјештење привредном сектору, предузећима и пољопривредним произвођачима

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
Обавјештава се привредни сектор, предузећа и пољопривредни произвођачи са подручја општине Плужине да ће се дана 11.09.2014. године у Малој сали у Дому културе у Плужинама одржати радни састанак на тему "КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА И ПРУЖАЊЕСТРУЧНЕ ПОМОЋИ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА (ЗАХТЈЕВА И БИЗНИС ПЛАНОВА),за добијање кредита код Министарства пољопривреде, Инвестиционо-развојног фонда и банака.
Организатори састанка су општина Плужине и Центар за развој дурмиторског подручја са Жабљака.

03. 09. 2014.

Општина Плужине обезбиједила комплете књига за ђаке прваке

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
За ђаке прваке у основним школама у Плужинама, Стабнима и Брезнима и у подручним одјељењима у Горанску, Дубљевићима, Безују, Смријечну, Мратињу и Рудиницама, општина Плужине је обезбиједила књиге, торбе и прибор у вриједности од 120 еура по ученику.
 
Општина је и ранијих година обезбијеђивала комплете уџбеника за ученике првог разреда.
Од школске 2010/2011 године Скупштина Општине је за ученике генерације установила награду "Бранко-Бане Благојевић". Ове године диплому и новчану награду у износу од 600 еура добио је Иван Додеровић, ученик IV разреда Гимназије.
 
Одлуком СО Плужине о додјели стипендија из 2006. године Општина стипендира редовне студенте са територије Општине, са просјечном оцјеном изнад 8,00. Школске 2014/2015. године 15 студената су корисници стипендије. Средства за стипендирање опредјељују се годишњим буџетом.
 
Такође, Скупштина Општине је 2013. године донијела Одлуку о обављању и финансирању приправничког стажа завршених високошколаца.

13. 08. 2014.

Конкурс за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама за 2014. годину

Категорија: Огласи, тендери и конкурси
Објавио/ла: olja
Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама општине Плужине
 
Р А С П И С У Ј Е
 
КОНКУРС
за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама за 2014.годину
 
 
1. Средства планирана Буџетом општине Плужине расподјељују се невладиним организацијама чији се пројекти реализују у потпуности на територији општине Плужине и који задовољавају критеријуме из члана  13,14 и 15, а према приоритетима из члана 7 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
2. Право учешћа на конкурсу имају невладине организације које су до дана расписивања Конкурса регистроване у Црној Гори, за пројекте од значаја за општину Плужине, а којима се нарочито:
 
а) обезбјеђују разноврсност и виши ниво и квалитет услуга у области социјалне, дјечје заштите и других облика заштите;
б) доприносе афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и културне посебности Општине, подизања нивоа урбане културе и очувања културне баштине;
ц) доприносе развоју локалне демократије;
д) доприносе унапређивању рада органа локалне управе, остваривању принципа транспарентности и одговорности у раду органа;
е) подстичу економски развој општине;
ф) доприносе очувању животне средине и одрживог развоја.
 
3. Одлуку по овом Конкурсу  доноси Комисија за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама општине Плужине у року од 30 дана од дана затварања Конкурса.
4. Невладина организација подноси пријаву на Конкурс на прописаном обрасцу, као и формулар пројекта који се могу добити у грађанском бироу општине Плужине.
5. Пријава на Обрасцу прописаном у  члану 12 Одлуке се подноси Комисији у запечаћеној коферти са назнаком :“ за комисију за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама,“, и предаје се у грађанском бироу општине Плужине.
Уз пријаву се прилажу следећа документа:
- доказ да је невладина организација регистрована у Црној Гори;
- кратак опис невладине организације са подацима о претходно реализованим пројектима;
- пројекат или програм са којим невладина организација конкурише за додјелу средстава, а који је од значаја за Општину;
- гаранцију (изјаву) овлашћеног лица за заступање и представљање невладине организације да од другог донатора није добила средства, или дио средстава за реализацију пројекта који кандидује,
- изјаву да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном периоду или у вријеме предаје на Конкурс Општине.
         Невладина организација која је за реализацију пројеката користила буџетска средства, по јавном конкурсу у претходној години, прилаже и извјештај о реализацији пројекта, са детаљним описом фаза реализације и детаљним образложењем евентуалних одступања, укључујући и финансијски извјештај сачињен у складу са прописима.
      6.Садржај пројекта мора бити у складу са одредбама члана 11 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама.
7.Информације о свим питањима од значаја за учешће на Конкурсу могу се добити сваког радног дана  на телефону 040/270 068, или непосредно у просторијама Туристичке организације Плужине.
8.Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.
9.Комисија је дужна да Одлуку о расподјели средстава донесе у року од 30 дана од дана истека рока Конкурса.
10.Одлука о расподјели средстава биће објављена на сајту општине Плужине.
11.Након доношења Одлуке о расподјели средстава и њеног објављивања, Предсједник општине Плужине закључује уговор са невладиним организацијама, којим се уређују међусобна права и обавезе, у року од 10 дана од дана доношења Одлуке. 
12.Пријаве са потребном документацијом по овом Конкурсу подносе се закључно са  тридестим даном од дана објављивања у дневном листу.
 
Образац за пријаву пројеката НВО можете преузети овдје
 

<< <  Стр. 30 од 37  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
 • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
 • ЈКСП Плужине: 040 271 113
 • ЈУ Дом културе:040 271 126
 • Станица полиције: 040 271 130
 • Болница: 040 271 135
 • Образовни центар: 040 271 138