Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 3 од 30  > >>
06. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке за набавку механизације, прикључака и опреме у функцији примарне производње за 2017

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
За разлику од претходних година, када су пољопривредни произвођачи имали могућност да уз подршку Министарства набаве механизацију кроз јавне позиве за одређену врсту производње, ове године моћи ће то да ураде кроз посебну мјеру подршке из Агробуџета за 2017. Јавни позив за набавку механизације који је објављен, намијењен је само набавци механизације, прикључака и опреме за примарну производњу.

Циљ креирања посебне мјере подршке набавци механизације је да се произвођачима омогући да кроз остале јавне позиве остваре и подршку за друге сегменте унапређења производње, као што су куповина садница, стоке, модернизација производње и друге у функцији раста производње, унапређења стнадарда и конкуретности.

Корисници подршке Јавног позива за набавку механизације су физичка или правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Они могу купити једноосовинске погонске машине, као што су мотокултиватори, мотокосачице, затим и прикључке за ове машине. Предмет подршке су и прикључци за двоосовинске машине, као што су тракторске косачице, плугови, фрезе, тањираче, дрљаче, сјетвоспремачи, сијачице, садилице, расипачи минералног ђубрива, растурачи стајњака, прскалице, берачи, вадилице, приколице и сл.

Подршка се обезбјеђује у износу до 50% од вриједности инвестиције, а не више од 2.500,00€ по поднесеном Захтјеву. Након реализоване инвестиције, односно купљене механизације, пољопривредни произвођачи достављају Захтјев за одобравање подршке са пропратном документацијом која је дефинисана Јавним позивом. Након извршене административне и теренске контроле од стране Министарства подршка се исплаћује корисницима.

Произвођачи могу достављати захтјеве до 31. маја 2017. године. У случају ранијег утрошка средстава, Јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.

Овим Јавним позивом утврђују се услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава.

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона: 020/482-176


Овдје можете преузети:
 

03. 03. 2017.

Jавни конкурс за избор најуспјешнијих менаџера и предузетника за 2016 годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
Обавјештавају се привредни субјекти са територије општине Плужине да је у току Jавни конкурс за избор најуспјешнијих менаџера и предузетника за 2016 годину, расписан од стране Асоцијације менаџера Црне Горе, покровитељством Владе Црне Горе.
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 март 2017. године.
 
Прилог:
 

03. 03. 2017.

Млади са завршеном пољопривредном школом или факултетом добијају 10.000 еура да започну бизнис

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је Јавни позив за додјелу подршке покретању пословања младих пољопривредника за 2017. годину. Јавни позив објављује се први пут и резултат је политике самог Министарства које је препознало значај младих људи у развијању пољопривредне производње, повећању површина обрадивог земљишта, али и смањењу тренда депопулације руралних подручја.

Ова мјера подршке представља шансу да започну сопствени бизнис у пољопривреди млади људи, старости од 18 до 30 година, који су незапослени и имају завршену средњу пољопривредну/ветеринарску школу или завршен пољопривредни/ветеринарски факултет, а који посједују или имају пољопривредно земљиште у закупу.

Могућности дефинисане јавним позивом су куповина стоке и пчелињих друштва, сјеменског и садног материјала, затим адаптација и/или реконструкција објеката, пластеника и других помоћних објеката (нпр. објекат за складиштење стајског ђубрива и сл.). Корисници мјере, такође, могу подизати нове и/или ревитализовати и модернизовати постојеће вишегодишње засаде. Подржава се и набавка намјенске опреме и механизације, система за наводњавање, као и противградне мреже.

Подршку могу остварити на основу подношења Захтјева за одобравање бизнис плана, који је саставни дио Јавног позива. У оквиру Захтјева дат је образац бизнис плана, који заинтересовани млади људи попуњавају и подносе Министарству. У њему детаљно описују активности које ће спроводити. Министарство одобрава Захтјеве који испуњавају критеријуме прописане Јавним позивом и младом пољопривреднику додјељује ментора из савјетодавне службе Министарства који ће пратити реализацију активности које су наведене у бизнис плану. Максимална подршка коју могу остварити, по одобреном бизнис плану, односно по једном младом пољопривреднику износи до 10.000 еура.
 
Подршка ће се исплаћивати у ратама, у зависности од динамке спровођења активности описаних у бизнис плану, на следећи начин:

-исплата прве рате у износу од 30% од укупног износа подршке,

-исплата друге рате у износу од 50% уз доказ да су активности из бизнис плана започете, а које су наведене у бизнис плану да ће бити завршене у оквиру И фазе,

-исплата треће рате у износу од 20% након спроведених активности описаних у бизнис плану, а које су наведене да ће бити завршене у оквиру ИИ фазе.

Рок за подношење Захтјева за одобравање бизнис плана је 13. април 2017. године.

Овим Јавним позивом утврђују се услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава.

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона: 020/482-222

Овдје можете преузети:
 

24. 02. 2017.

Обавјештење пољопривредницима који се баве биљном производњом

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Обавјештавају се пољопривредници који се баве биљном производњом - ратарством, воћарством, повртарством, узгојем љековитог биља и крмним биљем, да у складу са Агробуџетом за 2017 годину, могу предати захтјеве Министарству пољопривреде и руралног развоја за субвенције у биљној производњи до 31. маја, односно 15 новембра за јесењу сјетву. Износ подршке је 180 еура по хектару засађене/засијане површине.
 
У прилогу можете преузети потребну документацију.
 
Прилог:
 

24. 02. 2017.

Обавјештење за повртаре

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е

Обавјештавају се пољопривредници са подручја општине Плужине који се баве повртарством, да је Министарство пољопривреде и руралног развоја у складу са Агробуџетом за 2017 годину, објавило Јавни позив за додјелу подршке у повртарској производњи.
 
У прилогу можете преузети Јавни позив и образац захтјева.
 
Прилог:
 

<< <  Стр. 3 од 30  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
  • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
  • ЈКСП Плужине: 040 271 113
  • ЈУ Дом културе:040 271 126
  • Станица полиције: 040 271 130
  • Болница: 040 271 135
  • Образовни центар: 040 271 138