Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 3 од 34  > >>
13. 06. 2017.

Обавјештење - Школа пливања

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
Обавјештавају се заинтересована дјеца узраста од 7 до 14 година да је у току пријава за Школу пливања. Планирано је да се иста одржи у периоду од 06.07.2017. године у Сутомору. Дио трошкова сносиће општина Плужине, док дио пада на терет полазника.
 
Број полазника је ограничен (предност ће имати дјеца која ранијих годуина нису похађала школу пливања). Заинтересовани се могу пријавити и додатно информисати у згради Општине, канцеларија број 6 на I спрату до 21.06.2017. године

07. 06. 2017.

Збор грађана

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

02. 06. 2017.

Захтјев за добијање позајмице у складу са Одлуком о позајмици

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

У складу са Одлуком о позајмици бр.03-6/1 коју је донијела Скупштина на сједници 23.02.2017. године (Сл.лист ЦГ општински прописи“ број 8/17), лица која регулишу стамбено питање по основу Одлуке о рјешавању стамбених потреба запослених у локалној управи и јавним службама („Сл.лист  ЦГ општински прописи“ број 41/12), могу се обратити захтјевом за добијање позајмице која у складу са чланом 2 Одлуке не може бити већа од 10.000 €.

Уз захтјев за признавање права на позајмицу треба доставити:

-обрачунску листу зараде за претходни мјесец,

-уговор о купопродаји стамбеног простора са Црногорским фондом за солидарну стамбену изградњу Подгорица и

-овјерену изјаву подносиоца захтјева, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, о тренутном кредитном задужењу.

 

Рок за достављање захтјева је 12.06.2017.године.

 

Напомена: Лица која су поднијела захтјев за позајмицу прије овог обавјештења, доставиће  у наведеном року само оно што недостаје од прилога уз исти.

 

У Плужинама,                                                                                  Секретаријат за

02.06.2017.године                                                                    финансије, економију и

                                                                                                  локалне јавне приходе

 

29. 05. 2017.

Ранг листа за давање станова у закуп по основу права на социјално становање

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
На основу члана 14 и 22 Одлуке о рјешавању стамбених потреба по основу права на социјално становање ("Сл. лист ЦГ" - општински прописи број 36/15), Записника о отварању приспјелих пријава, број 032-560/17-05-95/306/1 од 20.04.2017. године и Записника о вредновању и бодовању, број: 032-560/17-05-391/1 од 24.05.2017. године, Комисија за рјешавање стамбених потреба по основу права на социјално становање утврђује:
 
РАНГ ЛИСТУ
за давање станова у закуп по основу права на социјално становање по Јавном позиву број 032-560/17-05-95 од 17.02.2017. године
 

Ранг листу можете видјети овдје.
 

<< <  Стр. 3 од 34  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
  • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
  • ЈКСП Плужине: 040 271 113
  • ЈУ Дом културе:040 271 126
  • Станица полиције: 040 271 130
  • Болница: 040 271 135
  • Образовни центар: 040 271 138