Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 3 од 31  > >>
16. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину и буџетском линијом „Диверзификација економских активности у руралним подручјима“, објавило је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна.

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи имају могућност да остваре подршку за инвестиције у адаптацију колиба на катунима, као и и регулисање водоснадбијевања (реконструкција постојећих појила, реконструкција постојећих система за појење стоке, као алтернатива природним изворима воде, куповина пластичних цистијерни).

Заинтересовани пољопривредници који испуне услове позива добиће подршку у износу до 50 одсто укупно прихватљивих трошкова. По овом Јавном позиву подржавају се инвестиције у висини од 1.000,00 еура до 3.000,00 еура.

Јавним позивом утврђени су услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава. Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава најкасније до 22. маја 2017. године. Потребно је такође, да су током последње три године остварили право на премије за одрживо коришћење планинских пашњака (2014, 2015 и 2016. године), као и да су ове године уредно предали докуменатцију за остваривање права на поменуте премије.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и Захтјеви за одобравање налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Службе за селекцију стоке. Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-176.

Овдје можете преузети:
 

16. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за развој руралног туризма за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Пољопривредни произвођачи у руралним подручјима, који су заинтересовани да прошире своју економску активност и на пружање туристичких услуга на газдинству, имају могућност да то ураде уз подршку Министарства пољопривреде у износу од 50 одсто инвестиције.

Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину и буџетском линијом „Диверзификација економских активности у руралним подручјима, објавило је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за развој руралног туризма за 2017. годину.

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи имају могућност да своје пољопривредне активности увежу са туризмом. Уз подршку Министарства могуће је адаптирати објекте на пољопривредном газдинству у руралним подручјима, у сврху пружања туристичких и/или угоститељских услуга. Подршка се даје и за куповину намјенске опреме потребне за пружање угоститељских и/или туристичких услуга на свом газдинству.

Подржавају се инвестиције у висини од 1.000,00 еура до 10.000,00 еура, са подршком Министарства која износи 50 одсто од укупне вриједности инвестиције.

Јавним позивом се утврђују услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава. Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава најкасније до 10. маја 2017. године, док у тренутку предаје захтјева за одобравање пројекта морају бити регистровани у релевантним регистрима Министарства пољопривреде и руралног развоја и/или управа у саставу Министарства, односно за:
•сектор млијека, меса, пчеларства, слатководне аквакултуре (такође морају бити регистровани), производње јаја и сектор биљне производње у регистрима Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове,
•сектор слатководне аквакултуре у регистрима Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове и у Централном регистру привредних субјеката,
•сектор виноградарства и маслинарства у регистрима Министарства пољопривреде и руралног развоја.

Рок за подношење Захтјева за одобравање пројеката је 26. април 2017. године.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и захтјеви за одобравање налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Савјетодавних служби. Све додатне информације могу се добити путем телефона 020/482-176.


Овдје можете преузети:
 

14. 03. 2017.

ХVIII Редовна сједница СО Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

Поштовани грађани!

 

ХVIII Редовна сједница СО Плужине ће се одржати у четвртак, 23.03.2017. године са почетком у 10 часова.

Дневни ред Скупштине можете погледати овдје

13. 03. 2017.

Обавјештење редовним студентима

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ e
 
Обавјештавају се редовни студенти који током студија нису губили годину, са пребивалиштем на територији општине Плужине, који имају просјечну оцјену 7,5 и више, а нијесу стипендисти Општине, да се јаве Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности ради додјеле награде.
 
Прилог:
 

10. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину објавило је Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2017. годину. Кроз овај јавни позив, заинтересовани могу добити подршку за набавку стеоних јуница, приплодних оваца и коза, као и приплодних свиња (назимица и нераста). Могућност добијања подршке имају и почетници.

Подршка Министарства пољопривреде произвођачима по овом позиву износи максимално до 50 одсто од вриједности инвестиције. Рок за достављање захтјева је 15. септембар 2017. године. У случају ранијег утрошка средстава, Јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.

Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава, најкасније до 15. септембра 2017. године. Истовремено, морају се задовољити услови за држање стоке, у складу са Законом о добробити животиња и испуњавању стандарда добре пољопривредне праксе.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и обрасци за пријаву налазе се на wеб страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Службе за селекцију стоке.
 
Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-150.
 
Прилог:
 

<< <  Стр. 3 од 31  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
  • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
  • ЈКСП Плужине: 040 271 113
  • ЈУ Дом културе:040 271 126
  • Станица полиције: 040 271 130
  • Болница: 040 271 135
  • Образовни центар: 040 271 138