Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 28 од 36  > >>
21. 11. 2014.

Jавна расправа о Нацрту Одлуке о плану Буџета општине Плужине за 2015. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

Поштовани грађани!

Нацрт Одлуке о плану Буџета општине Плужине за 2015. годину ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 21.11.2014. године закључно са 08.12.2014. године.
 
Заинтересовани грађани могу своје примједбе, предлоге и сугестије доставити електронским путем на е-mail адресе: opstinapluzine@t-com.me и ic@pluzine.me, писаним путем на адресу Секретаријат локалне управе, Општина Плужине, 81435 Плужине или непосредно на архиву у згради Општине, закључно са даном окончања јавне расправе.
 
Централна јавна расправа одржаће се у ТВ салону Центра за културу, у понедјељак 08.12.2014. године са почетком у 11 часова.
 
Нацрт Одлуке о плану Буџета општине Плужине за 2015. годину доступан је грађанима у просторијама Библиотеке, сваког радног дана од 10 до 14 часова у писаној форми, а у електронској форми га можете наћи у прилогу.
 
Прилог:
 
 
 
 

14. 11. 2014.

Прелиминарна ранг листа студената који испуњавају услове Конкурса за додјелу стипендија за школску 2014/2015

Категорија: Огласи, тендери и конкурси
Објавио/ла: olja

Поштовани грађани, 

У прилогу можете погледати прелиминарну ранг листу студената који испуњавају услове Конкурса за додјелу ступендија за школску 2014/2015.

Записник Комисије за додјелу стипендија

05. 11. 2014.

Обавјештење о захтјеву "МТЕЛ" д.о.о. за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину Базне станице мобилне телефоније Мратиње НК34

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
                Општина Плужине обавјештава заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је Друштво за телекомуникације "Мтел" д.о.о. Подгорица поднијело захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније Мратиње НК34.
          У прилогу захтјева достављена је прописана документација коју можете погледати у просторијама општине Плужине, II спрат, канцеларија број бр.13 сваког радног дана од 10 до 14 часова до 15. новембра 2014. године или у прилогу.
           Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу у року од 10 дана од дана објављивања обавјештења доставити мишљење надлежном органу о поднијетом захтјеву.

Прилог: Пределаборат Мратиње НК34

13. 10. 2014.

Одлука о расподјели средстава за пројекте невладиним организацијама у 2014. години

Категорија: Огласи, тендери и конкурси
Објавио/ла: olja

Поштовани грађани, 

У прилогу можете погледати Одлуку Комисије за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2014. ГОДИНИ

 

13. 10. 2014.

Јавни конкурс за постављење Главног администратора II

Категорија: Огласи, тендери и конкурси
Објавио/ла: olja

Општина Плужине

Секретаријат локалне управе 

расписује конкурс за:

1. ГЛАВНИ АДМИНИСТРАТОР, 1 извршилац, на одређено, радно вријеме пуно

Услови: Дипломирани правник (VII/1 ВСС), VII-1 степен, са радним искуством, положен стручни испит

Напомена: Јавни конкурс за лице које врши послове високо стручног кадра, поставља се на период од четири године, сагласност на именовање даје Скупштина Општине. Кандидат треба да има положен стручни испит за рад у државним органима и да има радно искуство у трајању од пет година. Конкурс је отворен 20 дана. Уз пријаву кандидат доставља податке о личној биографији и осталу документацију у складу са Законом.

Пријаву са личном биографијом и комплетном документацијом доставити на адресу: Општина Плужине, Секретаријат локалне управе, 81435 Плужине или предати  на архиви Општине.

Конкурс је објављен у дневној новини "Дан" 13.10.2014. године

 

<< <  Стр. 28 од 36  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
  • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
  • ЈКСП Плужине: 040 271 113
  • ЈУ Дом културе:040 271 126
  • Станица полиције: 040 271 130
  • Болница: 040 271 135
  • Образовни центар: 040 271 138