Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 2 од 31  > >>
07. 04. 2017.

Наредба о спровођењу мјера за сузбијање и спречавање ширења болести плавог језика

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
На основу члана 59 став 3 и члана 65 став 3 Закона о ветеринарству ("Службени лист ЦГ", бр. 30/12, 48/15 и 52/16), Министарство пољопривреде и руралног развоја донијело је Наредбу о спровођењу мјера за сузбијање и спречавање ширења болести плавог језика код говеда и оваца.
 
Наредбу о спровођењу мјера за сузбијање и спречавање ширења болести плавог језика код говеда и оваца можете преузети у прилогу.
 
Прилог:
 

21. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке за унапређење квалитета сировог млијека за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину, објавило је Јавни позив за додјелу подршке за унапређење квалитета сировог млијека за 2017. годину.

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи могу набавити апарате за мужу са пулсатором, опрему за хлађење млијека, средстава за контролу присуства соматских ћелија и средстава за дезинфекцију вимена прије и послије муже и остварити подршку до 5.000€.

Подршка Министарства износи 60 одсто укупне вриједности инвестиције.

За подршку по овом Јавном позиву могу конкурисати сва пољопривредна газдинства која се баве производњом млијека и млијеко предају регистрованим мљекарама и сирарама, као и она која се баве производњом мљечних производа или су остварили подршку Министарства за набавку приплодних грла преко јавног позива за унапређење сточног фонда за 2015, 2016 и 2017. годину, МИДАС 4 или неког од ИПАРД лике јавних позива, док у Регистру пољопривредних газдинстава морају бити регистровани најкасније до 30. септембра 2017. године.

Рок за подношење Захтјева за додјелу подршке је 30. септембар 2017. године. У случају ранијег утрошка средстава, Јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и Захтјев за додјелу подршке налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја. Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-150.
 
Прилог:
 

21. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке за управљање стајским ђубривом за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину, објавило је Јавни позив за додјелу подршке за управљање стајским ђубривом за 2017. годину.

Неправилно складиштење стајњака у сточарској производњи има негативан утицај на стање земљишта, воде и ваздуха, те је у циљу адекватног уређења економског дворишта и спречавања негативних ефеката на животну средину, Министарство обезбиједило подршку за изградњу и/или реконструкцију објеката (базена) за складиштење стајског ђубрива или набавку специјализованих танкова за лагеровање стајњака, као и набавку опреме за изђубравање из шталских објеката (скипер, греда и сл.).

Подршка Министарства износи 60 одсто укупне вриједности инвестиције.

За подршку по овом јавном позиву могу конкурисати сва пољопривредна газдинства газдинства која, у тренутку подношења захтјева за подршку по овом Јавном позиву, посједују најмање 5 условних грла (50 оваца, 50 коза, 5 крава/бикова, 10 јуница) регистрованих у регистру за идентификацију и обиљежавање животиња, док у Регистру пољопривредних газдинстава морају бити регистровани најкасније до 15. септембра 2017. године.

Рок за подношење Захтјева за одобравање пројекта је 15. септембар 2017. године. У случају ранијег утрошка средстава, јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и захтјев за додјелу подршке налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја. Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-150.
 
Прилог:
 

21. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке младим пчеларима почетницима за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја у сарадњи са Савезом пчеларских организација, наставља са подстицајима младим људима у сектору пчеларства. У складу са агробуџетском линијом за 2017. годину - Програм унапређивања пчеларства, објављен је Јавни позив за достављање захтјева за подршку за младог пчелара почетника за 2017. годину.

Кроз јавни позив млади људи који су незапослени, старости од 18 до 30 година, имају могућност да добију по три кошнице са три пчелиња роја на рамовима, чиме им се пружа шанса да започну посао у области пчеларства. Искуство с овом врстом подршке у прошлој години је било врло позитивно, због великог интересовања младих људи. Стога је, у циљу подршке што већем броју незапослених младих људи, у односу на предходну годину, повећан укупан износ расположиве подршке на 25.000 еура. Подршка Министарства износи 80 одсто вриједности три кошнице са ројевима.

Корисници ове подршке, који испуњавају услове позива, добијају кошнице, након што потпишу уговор са Министарством и Савезом. У Уговору се обавезују да ће се бавити пчеларством у наредних пет година. Млади пчелари су у обавези да претходно, у периоду од обавјештења да им је одобрена подршка до потписивања уговора, присуствују обуци за пчеларење коју организује Савез.

У јавном позиву, осим услова и критеријума за подршку младим пчеларима, дефинисан је и начин пријављивања. Све информације, као и образац захтјева за додјелу подршке по овом позиву могу се преузети са wеб странице Министарства, као и директно у службеним просторијама Министарства и Савеза пчеларских организација, као и канцеларијама Службе за селекцију стоке.

Попуњен образац захтјева заједно са потребном документацијом послати искључиво препорученом поштом на адресу Министарства: Министарство пољопривреде и руралног развоја, захтјев по Јавном позиву за додјелу подршке за младе пчеларе за 2017. годину; Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица.

Рок за пријављивање на јавни позив је 10. април 2017. године.

Све информације у вези са позивом могу се добити директно у Министарству пољопривреде на телефон 020-482/281, Савезу пчеларских организација Црне Горе на телефон 069-941/505 или у канцеларијама Службе за селекцију стоке на телефон 020-265/337.
 
Повећана подршка пчеларству:

Осим јавног позива за младе пчеларе, кроз Програм унапређења пчеларства Министарство наставља подршку сектору пчеларства, посредством Савеза пчеларских организација. Ове године повећан је укупан износом агробуџетске подршке од 169.000 еура. Осим што подржавамо прераду воска, уведена је подршка за набавку воска за органске и остале регистроване пчеларе.

Опредијељена средства су намијењена производњи: селекционисаних матица, учешће у набавци матица, унапређењу квалитета пчелињих производа и здравственог стања пчелињих заједница, прерада воска, набавка воска и стручно оспособљавању пчелара.

Такође, пчелари као и остали пољопривредни произвођачи могу да остваре подршку кроз остале мјере Агробуџета, у циљу набавке опреме за прераду на породичним газдинствима, почетак бављења истоврмено и туризмом у руралним подручјима, затим за органску производњу, лабораторијску анализу меда и друге.
 
Прилог:
 

16. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину и буџетском линијом „Диверзификација економских активности у руралним подручјима“, објавило је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна.

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи имају могућност да остваре подршку за инвестиције у адаптацију колиба на катунима, као и и регулисање водоснадбијевања (реконструкција постојећих појила, реконструкција постојећих система за појење стоке, као алтернатива природним изворима воде, куповина пластичних цистијерни).

Заинтересовани пољопривредници који испуне услове позива добиће подршку у износу до 50 одсто укупно прихватљивих трошкова. По овом Јавном позиву подржавају се инвестиције у висини од 1.000,00 еура до 3.000,00 еура.

Јавним позивом утврђени су услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава. Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава најкасније до 22. маја 2017. године. Потребно је такође, да су током последње три године остварили право на премије за одрживо коришћење планинских пашњака (2014, 2015 и 2016. године), као и да су ове године уредно предали докуменатцију за остваривање права на поменуте премије.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и Захтјеви за одобравање налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Службе за селекцију стоке. Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-176.

Овдје можете преузети:
 

<< <  Стр. 2 од 31  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
  • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
  • ЈКСП Плужине: 040 271 113
  • ЈУ Дом културе:040 271 126
  • Станица полиције: 040 271 130
  • Болница: 040 271 135
  • Образовни центар: 040 271 138