Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 2 од 30  > >>
21. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке младим пчеларима почетницима за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја у сарадњи са Савезом пчеларских организација, наставља са подстицајима младим људима у сектору пчеларства. У складу са агробуџетском линијом за 2017. годину - Програм унапређивања пчеларства, објављен је Јавни позив за достављање захтјева за подршку за младог пчелара почетника за 2017. годину.

Кроз јавни позив млади људи који су незапослени, старости од 18 до 30 година, имају могућност да добију по три кошнице са три пчелиња роја на рамовима, чиме им се пружа шанса да започну посао у области пчеларства. Искуство с овом врстом подршке у прошлој години је било врло позитивно, због великог интересовања младих људи. Стога је, у циљу подршке што већем броју незапослених младих људи, у односу на предходну годину, повећан укупан износ расположиве подршке на 25.000 еура. Подршка Министарства износи 80 одсто вриједности три кошнице са ројевима.

Корисници ове подршке, који испуњавају услове позива, добијају кошнице, након што потпишу уговор са Министарством и Савезом. У Уговору се обавезују да ће се бавити пчеларством у наредних пет година. Млади пчелари су у обавези да претходно, у периоду од обавјештења да им је одобрена подршка до потписивања уговора, присуствују обуци за пчеларење коју организује Савез.

У јавном позиву, осим услова и критеријума за подршку младим пчеларима, дефинисан је и начин пријављивања. Све информације, као и образац захтјева за додјелу подршке по овом позиву могу се преузети са wеб странице Министарства, као и директно у службеним просторијама Министарства и Савеза пчеларских организација, као и канцеларијама Службе за селекцију стоке.

Попуњен образац захтјева заједно са потребном документацијом послати искључиво препорученом поштом на адресу Министарства: Министарство пољопривреде и руралног развоја, захтјев по Јавном позиву за додјелу подршке за младе пчеларе за 2017. годину; Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица.

Рок за пријављивање на јавни позив је 10. април 2017. године.

Све информације у вези са позивом могу се добити директно у Министарству пољопривреде на телефон 020-482/281, Савезу пчеларских организација Црне Горе на телефон 069-941/505 или у канцеларијама Службе за селекцију стоке на телефон 020-265/337.
 
Повећана подршка пчеларству:

Осим јавног позива за младе пчеларе, кроз Програм унапређења пчеларства Министарство наставља подршку сектору пчеларства, посредством Савеза пчеларских организација. Ове године повећан је укупан износом агробуџетске подршке од 169.000 еура. Осим што подржавамо прераду воска, уведена је подршка за набавку воска за органске и остале регистроване пчеларе.

Опредијељена средства су намијењена производњи: селекционисаних матица, учешће у набавци матица, унапређењу квалитета пчелињих производа и здравственог стања пчелињих заједница, прерада воска, набавка воска и стручно оспособљавању пчелара.

Такође, пчелари као и остали пољопривредни произвођачи могу да остваре подршку кроз остале мјере Агробуџета, у циљу набавке опреме за прераду на породичним газдинствима, почетак бављења истоврмено и туризмом у руралним подручјима, затим за органску производњу, лабораторијску анализу меда и друге.
 
Прилог:
 

16. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину и буџетском линијом „Диверзификација економских активности у руралним подручјима“, објавило је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна.

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи имају могућност да остваре подршку за инвестиције у адаптацију колиба на катунима, као и и регулисање водоснадбијевања (реконструкција постојећих појила, реконструкција постојећих система за појење стоке, као алтернатива природним изворима воде, куповина пластичних цистијерни).

Заинтересовани пољопривредници који испуне услове позива добиће подршку у износу до 50 одсто укупно прихватљивих трошкова. По овом Јавном позиву подржавају се инвестиције у висини од 1.000,00 еура до 3.000,00 еура.

Јавним позивом утврђени су услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава. Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава најкасније до 22. маја 2017. године. Потребно је такође, да су током последње три године остварили право на премије за одрживо коришћење планинских пашњака (2014, 2015 и 2016. године), као и да су ове године уредно предали докуменатцију за остваривање права на поменуте премије.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и Захтјеви за одобравање налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Службе за селекцију стоке. Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-176.

Овдје можете преузети:
 

16. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за развој руралног туризма за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Пољопривредни произвођачи у руралним подручјима, који су заинтересовани да прошире своју економску активност и на пружање туристичких услуга на газдинству, имају могућност да то ураде уз подршку Министарства пољопривреде у износу од 50 одсто инвестиције.

Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину и буџетском линијом „Диверзификација економских активности у руралним подручјима, објавило је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за развој руралног туризма за 2017. годину.

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи имају могућност да своје пољопривредне активности увежу са туризмом. Уз подршку Министарства могуће је адаптирати објекте на пољопривредном газдинству у руралним подручјима, у сврху пружања туристичких и/или угоститељских услуга. Подршка се даје и за куповину намјенске опреме потребне за пружање угоститељских и/или туристичких услуга на свом газдинству.

Подржавају се инвестиције у висини од 1.000,00 еура до 10.000,00 еура, са подршком Министарства која износи 50 одсто од укупне вриједности инвестиције.

Јавним позивом се утврђују услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава. Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава најкасније до 10. маја 2017. године, док у тренутку предаје захтјева за одобравање пројекта морају бити регистровани у релевантним регистрима Министарства пољопривреде и руралног развоја и/или управа у саставу Министарства, односно за:
•сектор млијека, меса, пчеларства, слатководне аквакултуре (такође морају бити регистровани), производње јаја и сектор биљне производње у регистрима Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове,
•сектор слатководне аквакултуре у регистрима Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове и у Централном регистру привредних субјеката,
•сектор виноградарства и маслинарства у регистрима Министарства пољопривреде и руралног развоја.

Рок за подношење Захтјева за одобравање пројеката је 26. април 2017. године.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и захтјеви за одобравање налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Савјетодавних служби. Све додатне информације могу се добити путем телефона 020/482-176.


Овдје можете преузети:
 

14. 03. 2017.

ХVIII Редовна сједница СО Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

Поштовани грађани!

 

ХVIII Редовна сједница СО Плужине ће се одржати у четвртак, 23.03.2017. године са почетком у 10 часова.

Дневни ред Скупштине можете погледати овдје

13. 03. 2017.

Обавјештење редовним студентима

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ e
 
Обавјештавају се редовни студенти који током студија нису губили годину, са пребивалиштем на територији општине Плужине, који имају просјечну оцјену 7,5 и више, а нијесу стипендисти Општине, да се јаве Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности ради додјеле награде.
 
Прилог:
 

<< <  Стр. 2 од 30  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
  • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
  • ЈКСП Плужине: 040 271 113
  • ЈУ Дом културе:040 271 126
  • Станица полиције: 040 271 130
  • Болница: 040 271 135
  • Образовни центар: 040 271 138