Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 74
14. 02. 2018.

Обавјештење о потреби процјене утицаја на животну средину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
Сходно члану 13 Закона о процјени утицаја на животну средину ("Сл. лист РЦГ" број 80/05 и "Сл. лисст ЦГ", број 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 и 52/16) обавјештавамо да је предузеће "ЕПЦГ"  А.Д. из Никшића, ул. Вука Караџића бр. 2 поднијело захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину  за пројекат Изграђња заштитне конструкције у зони приступа подземном дијелу електране ХЕ "Пива", на катастарској парцели бр. 72, К.О. Вучево у општини Плужине.
 
Увид у документацију може се извршити у Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности општине Плужине и у Агенцији за заштиту животне средине, ул. IV Пролетерске 19, II спрат, канцеларија број 2016, од 8 до 11 часова.
 
Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Агенције за заштиту животне средине је до 19.02.2018. године.
 
Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе