Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 554
12. 10. 2017.

Сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода у насељу Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
На основу члана 12 Закона о процени утицаја на живону средину (“Службени лист РЦГ” бр. 80/05  и “ Службени лист ЦГ”, број 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 и 52/16), Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине:


О Б А В Ј Е Ш Т А В А
 
Заинтересовану јавност
 
 
Да је носилац пројекта “ Електропривреда Црне Горе АД Никшић“ ул. Вука Караџића бр. 2, 84000 Никшић, поднио Захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја  на животну средину за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода у насељу Плужине, локација Плужине на платоу уз Пивско језеро сјеверно од Дома ученика.
 
У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у документацију у просторијама Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности, канцеларија бр.13 – Урбанизам и грађевинарство, радним данима од 11 до 14 часова.
 
Рок за јавни увид  и достављање примједби и мишљена у писаној форми је до 23.10.2017. године, на адресу Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине. Јавна расправа о Елаборату о процјени утицаја  на животну средину уређаја за пречишћавање отпадних вода одржаће се у ТВ салону Центра за културу, 24.10.2017. године са почетком у 11часова.
 
Примједбе и сугестије могу се слати на е-маил адресу: opstauprava@pluzine.me
 
Прилог: Елаборат процјене утицаја на животну средину изградње уређаја за пречишћавање отпадних вода у насељу Плужине