Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 911
02. 06. 2017.

Захтјев за добијање позајмице у складу са Одлуком о позајмици

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

У складу са Одлуком о позајмици бр.03-6/1 коју је донијела Скупштина на сједници 23.02.2017. године (Сл.лист ЦГ општински прописи“ број 8/17), лица која регулишу стамбено питање по основу Одлуке о рјешавању стамбених потреба запослених у локалној управи и јавним службама („Сл.лист  ЦГ општински прописи“ број 41/12), могу се обратити захтјевом за добијање позајмице која у складу са чланом 2 Одлуке не може бити већа од 10.000 €.

Уз захтјев за признавање права на позајмицу треба доставити:

-обрачунску листу зараде за претходни мјесец,

-уговор о купопродаји стамбеног простора са Црногорским фондом за солидарну стамбену изградњу Подгорица и

-овјерену изјаву подносиоца захтјева, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, о тренутном кредитном задужењу.

 

Рок за достављање захтјева је 12.06.2017.године.

 

Напомена: Лица која су поднијела захтјев за позајмицу прије овог обавјештења, доставиће  у наведеном року само оно што недостаје од прилога уз исти.

 

У Плужинама,                                                                                 Секретаријат за

02.06.2017.године                                                                  финансије, економију и

                                                                                                 локалне јавне приходе