Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 1118
11. 05. 2017.

Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу објекта мХЕ “Врбница”

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

О б а в ј е ш т е њ е

 

Сходно члану 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист РЦГ”, број 80/05 и “Службени лист ЦГ”, број 40/10, 73/10, 40/11 И 27/13) предузеће “ МХЕ Врбница” д.о.о. из Подгорице, ул. 8 Марта бр. 74, поднијело је захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу објекта мХЕ “Врбница”.


Увид у документацију може се извршити у Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине и у Агенцији за заштиту животне средине, ул. IV Пролетерске 19, II спрат, канцеларија број 2016, од 9 до 12 часова.


Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Агенције за заштиту животне средине је до 30.05.2017. године.


Јавна расправа о предметном Елаборату одржаће се у Дому културе у Плужинама, дана 30.05.2017 године у 11 часова.