Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 1420
21. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке младим пчеларима почетницима за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја у сарадњи са Савезом пчеларских организација, наставља са подстицајима младим људима у сектору пчеларства. У складу са агробуџетском линијом за 2017. годину - Програм унапређивања пчеларства, објављен је Јавни позив за достављање захтјева за подршку за младог пчелара почетника за 2017. годину.

Кроз јавни позив млади људи који су незапослени, старости од 18 до 30 година, имају могућност да добију по три кошнице са три пчелиња роја на рамовима, чиме им се пружа шанса да започну посао у области пчеларства. Искуство с овом врстом подршке у прошлој години је било врло позитивно, због великог интересовања младих људи. Стога је, у циљу подршке што већем броју незапослених младих људи, у односу на предходну годину, повећан укупан износ расположиве подршке на 25.000 еура. Подршка Министарства износи 80 одсто вриједности три кошнице са ројевима.

Корисници ове подршке, који испуњавају услове позива, добијају кошнице, након што потпишу уговор са Министарством и Савезом. У Уговору се обавезују да ће се бавити пчеларством у наредних пет година. Млади пчелари су у обавези да претходно, у периоду од обавјештења да им је одобрена подршка до потписивања уговора, присуствују обуци за пчеларење коју организује Савез.

У јавном позиву, осим услова и критеријума за подршку младим пчеларима, дефинисан је и начин пријављивања. Све информације, као и образац захтјева за додјелу подршке по овом позиву могу се преузети са wеб странице Министарства, као и директно у службеним просторијама Министарства и Савеза пчеларских организација, као и канцеларијама Службе за селекцију стоке.

Попуњен образац захтјева заједно са потребном документацијом послати искључиво препорученом поштом на адресу Министарства: Министарство пољопривреде и руралног развоја, захтјев по Јавном позиву за додјелу подршке за младе пчеларе за 2017. годину; Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица.

Рок за пријављивање на јавни позив је 10. април 2017. године.

Све информације у вези са позивом могу се добити директно у Министарству пољопривреде на телефон 020-482/281, Савезу пчеларских организација Црне Горе на телефон 069-941/505 или у канцеларијама Службе за селекцију стоке на телефон 020-265/337.
 
Повећана подршка пчеларству:

Осим јавног позива за младе пчеларе, кроз Програм унапређења пчеларства Министарство наставља подршку сектору пчеларства, посредством Савеза пчеларских организација. Ове године повећан је укупан износом агробуџетске подршке од 169.000 еура. Осим што подржавамо прераду воска, уведена је подршка за набавку воска за органске и остале регистроване пчеларе.

Опредијељена средства су намијењена производњи: селекционисаних матица, учешће у набавци матица, унапређењу квалитета пчелињих производа и здравственог стања пчелињих заједница, прерада воска, набавка воска и стручно оспособљавању пчелара.

Такође, пчелари као и остали пољопривредни произвођачи могу да остваре подршку кроз остале мјере Агробуџета, у циљу набавке опреме за прераду на породичним газдинствима, почетак бављења истоврмено и туризмом у руралним подручјима, затим за органску производњу, лабораторијску анализу меда и друге.
 
Прилог: