Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 1425
16. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину и буџетском линијом „Диверзификација економских активности у руралним подручјима“, објавило је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна.

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи имају могућност да остваре подршку за инвестиције у адаптацију колиба на катунима, као и и регулисање водоснадбијевања (реконструкција постојећих појила, реконструкција постојећих система за појење стоке, као алтернатива природним изворима воде, куповина пластичних цистијерни).

Заинтересовани пољопривредници који испуне услове позива добиће подршку у износу до 50 одсто укупно прихватљивих трошкова. По овом Јавном позиву подржавају се инвестиције у висини од 1.000,00 еура до 3.000,00 еура.

Јавним позивом утврђени су услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава. Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава најкасније до 22. маја 2017. године. Потребно је такође, да су током последње три године остварили право на премије за одрживо коришћење планинских пашњака (2014, 2015 и 2016. године), као и да су ове године уредно предали докуменатцију за остваривање права на поменуте премије.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и Захтјеви за одобравање налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Службе за селекцију стоке. Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-176.

Овдје можете преузети:
 
Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна за 2017. годину

Захтјев за обобравање плаћања - катуни 2017

Захтјев за одобравање пројекта - катуни 2017