Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 1390
16. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за развој руралног туризма за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Пољопривредни произвођачи у руралним подручјима, који су заинтересовани да прошире своју економску активност и на пружање туристичких услуга на газдинству, имају могућност да то ураде уз подршку Министарства пољопривреде у износу од 50 одсто инвестиције.

Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину и буџетском линијом „Диверзификација економских активности у руралним подручјима, објавило је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за развој руралног туризма за 2017. годину.

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи имају могућност да своје пољопривредне активности увежу са туризмом. Уз подршку Министарства могуће је адаптирати објекте на пољопривредном газдинству у руралним подручјима, у сврху пружања туристичких и/или угоститељских услуга. Подршка се даје и за куповину намјенске опреме потребне за пружање угоститељских и/или туристичких услуга на свом газдинству.

Подржавају се инвестиције у висини од 1.000,00 еура до 10.000,00 еура, са подршком Министарства која износи 50 одсто од укупне вриједности инвестиције.

Јавним позивом се утврђују услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава. Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава најкасније до 10. маја 2017. године, док у тренутку предаје захтјева за одобравање пројекта морају бити регистровани у релевантним регистрима Министарства пољопривреде и руралног развоја и/или управа у саставу Министарства, односно за:
•сектор млијека, меса, пчеларства, слатководне аквакултуре (такође морају бити регистровани), производње јаја и сектор биљне производње у регистрима Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове,
•сектор слатководне аквакултуре у регистрима Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове и у Централном регистру привредних субјеката,
•сектор виноградарства и маслинарства у регистрима Министарства пољопривреде и руралног развоја.

Рок за подношење Захтјева за одобравање пројеката је 26. април 2017. године.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и захтјеви за одобравање налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Савјетодавних служби. Све додатне информације могу се добити путем телефона 020/482-176.


Овдје можете преузети:
 
Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за развој руралног туризма за 2017. годину

Захтјев за одобравање плаћања - развој руралног туризма - 2017

Захтјев за одобравање пројекта - развој руралног туризма - 2017