Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 859
10. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину објавило је Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2017. годину. Кроз овај јавни позив, заинтересовани могу добити подршку за набавку стеоних јуница, приплодних оваца и коза, као и приплодних свиња (назимица и нераста). Могућност добијања подршке имају и почетници.

Подршка Министарства пољопривреде произвођачима по овом позиву износи максимално до 50 одсто од вриједности инвестиције. Рок за достављање захтјева је 15. септембар 2017. године. У случају ранијег утрошка средстава, Јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.

Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава, најкасније до 15. септембра 2017. године. Истовремено, морају се задовољити услови за држање стоке, у складу са Законом о добробити животиња и испуњавању стандарда добре пољопривредне праксе.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и обрасци за пријаву налазе се на wеб страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Службе за селекцију стоке.
 
Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-150.
 
Прилог: