Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 856
06. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке за набавку механизације, прикључака и опреме у функцији примарне производње за 2017

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
За разлику од претходних година, када су пољопривредни произвођачи имали могућност да уз подршку Министарства набаве механизацију кроз јавне позиве за одређену врсту производње, ове године моћи ће то да ураде кроз посебну мјеру подршке из Агробуџета за 2017. Јавни позив за набавку механизације који је објављен, намијењен је само набавци механизације, прикључака и опреме за примарну производњу.

Циљ креирања посебне мјере подршке набавци механизације је да се произвођачима омогући да кроз остале јавне позиве остваре и подршку за друге сегменте унапређења производње, као што су куповина садница, стоке, модернизација производње и друге у функцији раста производње, унапређења стнадарда и конкуретности.

Корисници подршке Јавног позива за набавку механизације су физичка или правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Они могу купити једноосовинске погонске машине, као што су мотокултиватори, мотокосачице, затим и прикључке за ове машине. Предмет подршке су и прикључци за двоосовинске машине, као што су тракторске косачице, плугови, фрезе, тањираче, дрљаче, сјетвоспремачи, сијачице, садилице, расипачи минералног ђубрива, растурачи стајњака, прскалице, берачи, вадилице, приколице и сл.

Подршка се обезбјеђује у износу до 50% од вриједности инвестиције, а не више од 2.500,00€ по поднесеном Захтјеву. Након реализоване инвестиције, односно купљене механизације, пољопривредни произвођачи достављају Захтјев за одобравање подршке са пропратном документацијом која је дефинисана Јавним позивом. Након извршене административне и теренске контроле од стране Министарства подршка се исплаћује корисницима.

Произвођачи могу достављати захтјеве до 31. маја 2017. године. У случају ранијег утрошка средстава, Јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.

Овим Јавним позивом утврђују се услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава.

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона: 020/482-176


Овдје можете преузети:
 
Јавни позив за за додјелу подршке за набавку механизације, прикључака и опреме у функцији примарне производње за 2017. годину
Захтјев за одобравање подршке