Print this page Generate PDF

Обавјештења / Новости

Број читања: 767
03. 03. 2017.

Млади са завршеном пољопривредном школом или факултетом добијају 10.000 еура да започну бизнис

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је Јавни позив за додјелу подршке покретању пословања младих пољопривредника за 2017. годину. Јавни позив објављује се први пут и резултат је политике самог Министарства које је препознало значај младих људи у развијању пољопривредне производње, повећању површина обрадивог земљишта, али и смањењу тренда депопулације руралних подручја.

Ова мјера подршке представља шансу да започну сопствени бизнис у пољопривреди млади људи, старости од 18 до 30 година, који су незапослени и имају завршену средњу пољопривредну/ветеринарску школу или завршен пољопривредни/ветеринарски факултет, а који посједују или имају пољопривредно земљиште у закупу.

Могућности дефинисане јавним позивом су куповина стоке и пчелињих друштва, сјеменског и садног материјала, затим адаптација и/или реконструкција објеката, пластеника и других помоћних објеката (нпр. објекат за складиштење стајског ђубрива и сл.). Корисници мјере, такође, могу подизати нове и/или ревитализовати и модернизовати постојеће вишегодишње засаде. Подржава се и набавка намјенске опреме и механизације, система за наводњавање, као и противградне мреже.

Подршку могу остварити на основу подношења Захтјева за одобравање бизнис плана, који је саставни дио Јавног позива. У оквиру Захтјева дат је образац бизнис плана, који заинтересовани млади људи попуњавају и подносе Министарству. У њему детаљно описују активности које ће спроводити. Министарство одобрава Захтјеве који испуњавају критеријуме прописане Јавним позивом и младом пољопривреднику додјељује ментора из савјетодавне службе Министарства који ће пратити реализацију активности које су наведене у бизнис плану. Максимална подршка коју могу остварити, по одобреном бизнис плану, односно по једном младом пољопривреднику износи до 10.000 еура.
 
Подршка ће се исплаћивати у ратама, у зависности од динамке спровођења активности описаних у бизнис плану, на следећи начин:

-исплата прве рате у износу од 30% од укупног износа подршке,

-исплата друге рате у износу од 50% уз доказ да су активности из бизнис плана започете, а које су наведене у бизнис плану да ће бити завршене у оквиру И фазе,

-исплата треће рате у износу од 20% након спроведених активности описаних у бизнис плану, а које су наведене да ће бити завршене у оквиру ИИ фазе.

Рок за подношење Захтјева за одобравање бизнис плана је 13. април 2017. године.

Овим Јавним позивом утврђују се услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава.

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона: 020/482-222

Овдје можете преузети: