Print this page Generate PDF

Насловна

Стр. 1 од 22  > >>
29. 09. 2016.

Конкурс за додјелу стипендија студентима за школску 2016/ 2017 годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja


О б а в ј е ш т е њ е

 

Право да конкуришу за додјелу стипендија имају ученици носиоци дипломе ”Луча” за I годину студирања у случају да одмах након завршетка средње школе уписују студије, студенти основних студија који су према наставном плану и програму установе високог образовања на којој студирају положили испите из претходне године студија у висини најмање 80% ЕЦТС кредита и постигли просјечну оцјену најмање 8,00 и редовни студенти специјалистичких студија у трајању до годину дана за студијске програме чије основне академске студије трају три године.

Услови које кандидати морају да испуњавају су следећи:

- да су према наставном програму установе високог образовања на којој студирају положили испите из претходне године студија у висиини од најмање 80% ЕЦТС кредита (европски систем трансфера кредита)
-да су црногорски држављани и имају пребивалиште у општини Плужине најмање двије године прије расписивања конкурса за додјелу стипендија
-да први пут уписују семестар студијске године, односно, први пут уписују академске специјалистичке студије,
- да нијесу губили ниједну годину током основних академских студија
-да током основних академских студија постигли просјечну оцјену најмање 8,00
-да нијесу у радном односу на неодређено вријеме и
-да не примају другу стипендију

Општина Плужине ће у школској 2016/2017. години додијелити 15 стипендија.

Кандидати за додјелу стипендија уз пријаву прилажу следећа документа:

- копију личне карте;
- потврду о пребивалишту;
- потврду о упису године студија;
- потврду на нијесу губили ниједну годину током студија;
- потврду о положеним испитима из претходне године;
- потврду о висини остварених ЕЦТС кредита из претходне године;
- потврду о оствареној просјечној оцјени;
- доказ (овјерену изјаву) да није у радном односу;
- доказ (овјерену изјаву) да студент не прима другу стипендију;
- диплому “Луча” у овјереном препису (за кандидате који уписују И годину студија)

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном штампаном медију који се дистрибуира на територији општине Плужине, огласној табли Општине и веб сајту Општине.

Пријава са комплетном документацијом доставља се на адресу:

Општина Плужине
Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине, или се предаје лично на архиви Општине.

30. 08. 2016.

Конкурс за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама за 2016. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама општине Плужине

 Р А С П И С У Ј Е

 КОНКУРС

 за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама за 2016.годину

 

1.Средства планирана  Буџетом  општине  Плужине расподјељују се невладиним организацијама чији се пројекти реализују у потпуности на територији општине Плужине и који задовољавају критеријуме из члана  13,14 и 15 , а према приоритетима из члана 7 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама

2.Право учешћа на конкурсу имају невладине организације које су до дана расписивања Конкурса регистроване у Црној Гори, за пројекте од значаја за општину Плужине, а којима се нарочито:

а) обезбјеђују разноврсност и виши ниво и квалитет услуга у области социјалне, дјечје заштите и других облика заштите;

б)доприносе афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и културне посебности Општине, подизања нивоа урбане културе и очувања културне баштине;

ц)доприносе развоју локалне демократије;

д)доприносе унапређивању рада органа локалне управе, остваривању принципа транспарентности и одговорности у раду органа;

е)подстичу економски развој општине;

ф)доприносе очувању животне средине и одрживог развоја.

3.Одлуку по овом Конкурсу  доноси Комисија за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама општине Плужине у року од 30 дана од дана затварања Конкурса.

4.Невладина организација подноси пријаву на Конкурс на прописаном обрасцу, као и формулар пројекта који се могу добити у грађанском бироу општине Плужине.

5.Пријава на Обрасцу прописаном у  члану 12 Одлуке се подноси Комисији у запечаћеној коферти са назнаком :“ за комисију за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама,“, уз назнаку „не отварај“.

Пријаве се достављају на адресу: Општина Плужине; Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама, Плужине бб, 81435 Плужине,   или се предају  на архиви општине Плужине.

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

-доказ да је невладина организација регистрована у Црној Гори;

-кратак опис невладине организације са подацима о претходно реализованим пројектима;

-пројекат или програм са којим невладина организација конкурише за додјелу средстава, а који је од значаја за Општину;

-гаранцију (изјаву) овлашћеног лица за заступање и представљање невладине организације да од другог донатора није добила средства, или дио средстава за реализацију пројекта који кандидује,

-изјаву да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном периоду или у вријеме предаје на Конкурс Општине.

Невладина организација која је за реализацију пројеката користила буџетска средства, по јавном конкурсу у претходној години, прилаже и извјештај о реализацији пројекта, са детаљним описом фаза реализације и детаљним образложењем евентуалних одступања, укључујући и финансијски извјештај сачињен у складу са прописима.

6.Садржај пројекта мора бити у складу са одредбама члана 11 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама.

7.Расположиви износ средстава за расподјелу по овом конкурсу је 5.000,00 евра.

8.Информације о свим питањима од значаја за учешће на Конкурсу могу се добити сваког радног дана  на телефону 040/271 111, или непосредно у просторијама општине Плужине.

9.Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

10.Комисија је дужна да Одлуку о расподјели средстава донесе у року од 30 дана од дана истека рока Конкурса.

11.Одлука о расподјели средстава биће објављена на сајту општине Плужине и на огласној табли Општине.

12.Након доношења Одлуке о расподјели средстава и њеног објављивања, Предсједник општине Плужине закључује уговоре са невладиним организацијама чији су пројекти одобрени, којим се уређују међусобна права и обавезе, у року од 10 дана од дана доношења Одлуке.

13.Пријаве са потребном документацијом по овом Конкурсу подносе се закључно са  тридестим даном од дана објављивања у дневном листу.

14.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

У прилогу можете преузети:

Одлуку о расписивању Конкурса за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама за 2016. годину

Конкурс за расподјелу средстава за пројекте невладиним организацијама за 2016.годину

Образац за пријаву пројекта НВО-а за финансирање од стране општине Плужине у 2016. години

25. 08. 2016.

Награђени најбољи ученици

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

 

Скупштина општине Плужине је на сједници одржаној 28.12.2009. године донијела Одлуку о установљавању и додјељивању награде "Бранко - Бане Благојевић".

Овом Одлуком установљава се награда за ученика генерације основних школа и ученика генерације Гимназије у општини Плужине.

Награда носи име Бранка - Бана Благојевића, изненада преминулог у 20. години живота; ученика генерације основне школе у Плужинама, ученика I и II разреда Гимназије у Плужинама, учесника републичких и савезних такмичења, ученика III и IV разреда Гимназије у Италији као и бриљантног студента грађевине и архитектуре на Букнел универзитету у Америци.

Традиционални пријем за најбоље ђаке, ученике генерације, одржан је данас у просторијама локалне управе.

Предсједник Општине Плужине, господин Мијушко Бајагић истакао је да награђени ученици представљају есенцију интелектуалног потенцијала овог града, а да локална управа на овај начин жели да им покаже да вриједи бити најбољи.

Награда се састоји од дипломе и новчаног износа. Новчаним износом од 350,00€ награђена је Маја Аџић, ученик генерације основне школе у Плужинама док је новчаним износом од  600,00€ награђена Весна Мићановић, ученик генерације Гимназије у Плужинама.

24. 08. 2016.

Запрашивање комараца на територији општине Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

O б а в ј е ш т е њ е

 

Обавјештавају се грађани општине Плужине, а посебно пчелари да ће се дана 27. августа 2016. године у вечерњим сатима извршити запрашивање комараца, како би на вријеме заштитили своје кошнице. У случају лошег времена акција се одлаже, а о наредном термину бићете благовремено обавјештени.
 
Напомињемо да запрашивање комараца нема ефекта када температура падне испод 19С° и преко 30С°, па се самим тим Друштво за санитарно-еколошку заштиту и производњу д.о.о. које врши запрашивање, придржава температурне скале за нашу Општину и према томе прави план рада и мапирање када су комарци најактивнији.

15. 08. 2016.

Општина Плужине обезбиједила комплете књига за ђаке од 1. до 9. разреда

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани грађани,
 

Општина Плужине ће ове године финансирати набавку комплетних уџбеника за ученике од првог до деветог  разреда основних школа са градског и сеоског подручја.

 

За разлику од претходних година када је обезбијеђивала комплете уџбеника за ученике првог разреда, Општина Плужине одлучила је да ове године за све ученике од 1. до 9. разреда основне школе „Браћа Топаловић – Плужине ( матична школа и подручна одјељења ), основних школа Бећко Јововић – Стабна и „Бајо Пивљанин“ – Доња Брезна, обезбиједи бесплатне комплете уџбеника а за ученике првог разреда и подручних одјељења обезбиједи  и бесплатне ђачке торбе и  да на тај начин настави традиционалну Одлуку  „инвестиције у будућност града“,  са жељом да основцима пожели срећан почетак школске године а родитељима због економске кризе којој су изложени и озбиљних финансијских потешкоћа у великој мјери олакша опремање дјеце за полазак у школу.

 
Ђаци ће комплетне уџбеника добити 1. септембра, првог дана нове нове школске године.

Стр. 1 од 22  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
  • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
  • ЈКСП Плужине: 040 271 113
  • ЈУ Дом културе:040 271 126
  • Станица полиције: 040 271 130
  • Болница: 040 271 135
  • Образовни центар: 040 271 138